Landskapsarkitekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Plan- og prosjekteringsseksjonen i Statens vegvesen Region nord har et attraktivt og tverrfaglig planleggingsmiljø. Vi utarbeider kommunedelplaner og reguleringsplaner, og utformer konkurransegrunnlag for bygging av veganlegg i hele regionen. Prosjektene ved seksjonen omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang-/sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Vi søker nå etter landskapsarkitekter og har ledig en fast stilling og et 1-årig vikariat. Vi ber deg opplyse i søknaden om hvilken stilling du søker.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Tromsø, men Bodø kan også vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet planlegging, utredninger og analyser
 • Utarbeide tegninger og beskrivelse til konkurransegrunnlag (byggeplaner)
 • Fagansvar for landskap og arkitektur i tverrfaglige prosjekt, herunder landskapsinngrep og -tilpasning, vegetasjon og formgiving.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Erfaring innenfor fagområdet vil bli vektlagt. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil legge vekt på at du:

 • Er positiv til uventede utfordringer, og trives med høyt arbeidstempo i perioder
 • Har evnen til å ta initiativ og til å arbeide selvstendig innenfor gitte rammer og frister
 • Har meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Er pådriver for egen utvikling innen stillingens arbeidsområde
 • Bruker digitale planleggings- og presentasjonsverktøy
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (arbeidsspråk norsk)
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Rigmor Tonstad
Seksjonsleder
Telefonnummer: 480 75 844
Svein Ersvik
Seksjonsleder
Telefonnummer: 909 39 171

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger