Landskapsarkitekter

Avdelingen Arkitektur Byutvikling i Stavanger søker 1-2 landskapsarkitekter, som er faglig engasjerte, ansvarsbevisste og motiverte. Du/dere vil inngå i vårt team bestående av syv landskapsarkitekter i Stavanger og 56 i hele Rambøll Norge. Vår avdeling, Arkitektur & byutvikling, teller i dag 17 arkitekter, arealplanleggere og landskapsarkitekter med stor faglig bredde og nasjonalitet.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi jobber med prosjekter innenfor byrom, offentlige grøntanlegg, undervisningsinstitusjoner, boliger, næringsbygg, helse, infrastruktur, mulighetsstudier og analyser. Våre prosjekter omfatter alle faser, alle skalaer fra områdeplan via reguleringsplan til detaljfasen. Det gode livet, mellomrommet, blågrønne løsninger og tverrfaglig samarbeid er noe av det vi har stort fokus på.

 

Hvem vi søker

Vi søker deg som ønsker å bidra, som trigges av utfordringer og som evner å tenke nytt. Videre ser vi etter personer som er faglig engasjerte, motiverte og nysgjerrige, gjerne med planfaglig erfaring.

Du er opptatt av estetikk, har en god formidlingsevne – både visuell og skriftlig - samt har erfaring i bruk av AutoCad og Adobepakken. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være:

  • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • Ta initiativ og være løsningsorientert
  • Mestre tidvist stort arbeidspress
  • Faglig og samfunnsmessig engasjement
  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å ta ansvar og dele oppgaver med andre
  • Vant til å bruke AutoCAD, 3D-modellering og presentasjonsverktøy
  • Lyst til å arbeide utadrettet mot kunder og samarbeidspartnere

Vi vektlegger at søkere har gode skriftlige og muntlige norsk-kunnskaper og generelt gode kommunikasjonsevner.

 

Rambøll tilbyr:

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Send inn din søknad/CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Velkommen som søker!

Vi kommer til å avvise anrop fra selgere og rekrutteringsselskaper og ber om at dette respekteres.

Ta gjerne kontakt med Else Dybkjær seksjonsleder Landskapsarkitektur, på +47 4746 5151 eller else.dybkjaer@ramboll.no dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Kontaktpersoner

Else Dybkjær
Telefonnummer: +47 47465151

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger