Landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Arkitektur og Plan i Harstad vil gjerne øke mangfoldet i avdelingen. Vi ønsker å tilknytte oss en dyktig og engasjert landskapsarkitekt som kan komplementere avdelingen og bidra til å befeste vår posisjon som en ledende leverandør av arkitektur og plantjenester i vår region.

Vil du bidra til å forsterke et nyetablert fagområde på kontoret? Vil du inngå i, og dra veksler på, det sterke fagmiljøet for landskapsarkitekter i Norconsult for øvrig? Her vil du jobbe med alt fra tidlige undersøkelser, landskapsanalyser, designskisser til detaljprosjektering og produksjon av dokumenter for utførelse. Prosjektene vil favne et bredt spekter både i omfang og type.

Kontoret i Harstad har 39 medarbeidere innen ulike fagfelt, og en sunn miks av alder, kjønn og erfaring. Vi har flere interessante og varierte oppdrag og mange av disse oppdragene er tverrfaglige. Vi samarbeider derfor tett med hyggelige og kunnskapsrike kollegaer på de andre avdelingene i Harstad, men også på de øvrige kontorer i resten av landsdelen og landet. Vi holder til i gangavstand fra Harstad Sentrum.

Avdeling "Arkitektur og Plan" utgjør i dag 18 medarbeidere. Her vil du jobbe sammen med to kollegaer med felles fagbakgrunn samt øvrige arkitekter og plankonsulenter på avdelingen. Du får også muligheten til å jobbe med andre konsulentkategorier gjennom tverrfaglige oppgaver som for eksempel vei-ingeniører, vann- og avløpsingeniører etc,

Norconsult har kontorer i alle landets regioner, anstendige verdier og en flat organisering.  Å jobbe i Norconsult betyr at du får være med på å forme selskapet og din egen fremtid. Med eierforpliktelse, erfaring og interesse for samfunnsbygging utvikler du sammen med andre kompetanseområder bærekraftige løsninger for våre kunder.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg et unikt innblikk i vår arbeidshverdag her:https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite mer om hvilke muligheter du med noen års erfaring har i Norconsult? Les her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

For oss er det viktig at du:

 • Har noen års erfaring som praktiserende landskapsarkitekt med god design- og gjennomføringsevne

 • Har sans for robuste og bærekraftige utemiljøer

 • Gjerne har kompetanse på bruk av 3D digitale verktøy

 • Er en sosial, engasjert og selvstendig person som ikke er redd for å ta egne initiativer

 • Som oss er interessert i bærekraftsspørsmål, både fra et økologisk, sosialt og økonomisk perspektiv

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat.

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, m.m.

Innsendelse av søknad:

Deler du vårt engasjement og synes dette lyder interessant? Ring gjerne vår avdelingsleder John Arne Traasdahl.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

John Arne Traasdahl
Rådgiver
Telefonnummer: +47 916 30 577

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger