Landskapsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kreativitet og nysgjerrighet som landskapsarkitekt i en stilling hvor du får bidra til nye bærekraftige løsninger innenfor landskapsarkitektur. For denne rollen trenger du master i landskapsarkitektur, et stort engasjement for faget og trives med utfordringer . Er du vår nye Landskapsarkitekt? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Rambøll og Henning Larsen arkitekter har slått seg sammen for å skape et selskap i verdensklasse. Vår felles ambisjon er å demonstrere at arkitektur, ingeniørvitenskap, integrert design og sterke digitale løsninger skaper bærekraftige løsninger for fremtiden. I Norge har den nye markedsenheten, Arkitektur, Landskap og Urbanisme ca. 100 arkitekter og ca. 110 landskapsarkitekter, urbanister og planleggere fordelt på våre kontorer. 

Bli en del av vår landskapsseksjon

Som vår nye Landskapsarkitekt blir du en del av vår landskapsseksjon som i dag består av 9 landskapsarkitekter, én DAK-operatør og 3 arealplanleggere. Vi søker både erfaren senior og landskapsarkitekter med kortere erfaring. I prosjektene våre jobber vi både med tidligfaseprosjekter bla med analyse, utredning, planlegging etter plan- og bygningsloven og med prosjektering innen by- og tettstedsutforming. Vi utformer hverdagslandskapet med byrom, skolegårder og rekreasjonsområder, små og store samferdselsanlegg, boligområder, hytteområder, idrettsanlegg, kirkegårder, næringsområder og har en spesialkompetanse på store terrenginngrep. Ved kontoret på Lillehammer, som teller ca. 46 ansatte, har vi medarbeidere innen landskap, plan, bygg, samferdsel, tekniske fag, miljø, geologi og prosjektledelse, som jobber nært og tverrfaglig i prosjektene. Vi deltar også i prosjekter både på regionalt og nasjonalt nivå. Våre prosjekter omfatter alle faser og alle skalaer fra områdeplan og analyser via reguleringsplan til detaljfasen. Det gode livet, bærekraft, blågrønne løsninger og tverrfaglig samarbeid er noe av det vi har stort fokus på.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Prosjekter hovedsakelig i regionen, men også noen ganger nasjonalt.
  • Fagansvar og prosjektledelse for seniormedarbeidere.
  • Produksjon i prosjekter innenfor hele fagfeltet landskapsarkitektur.

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige utviklingen din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Master i landskapsarkitektur
  • God kjennskap til Autocad/Civil 3D
  • God kjennskap til Adobe Creative
  • Opptatt av estetikk og bærekraft
  • God formidlingsevne
  • Noen års erfaring eller nyutdannet

I denne rollen vil det være en fordel om du også har tverrfaglig fokus, miljøfokus, evne til å tenke strategisk, lyst og evne til å arbeide utadrettet mot kunder og samarbeidspartnere, har god forretningsforståelse og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Velkommen til Rambøll/Henning Larsen 

Vår arbeidsmetodikk i byutviklingsoppgaver bygger på FNs bærekraftmål. Vi samarbeider også med Rambølls fagmiljøer i andre land om en felles tilnærming til slike oppgaver. Landskapsarkitekter og andre fag hos Henning Larsen er viktige premissgivere for samfunnsrådgivning i våre prosjekter generelt.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 14 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 19.02.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Seksjonsleder landskap Sissel Røste Strømsjordet, mobilnummer +47 97779987 mail: sissel.stromsjordet@ramboll.no, eller Divisjonsleder Innlandet Eva Vefald Bergsodden, mobilnummer +47 97779989 mail: eva.bergsodden@ramboll.no

Kontaktpersoner

Sissel Røste Strømsjordet
Telefonnummer: +47 97779987

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger