Landskapsarkitekt, landskapsingeniør, landskapsplanlegger e.l. - Kommunalteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som landskapsarkitekt, landskapsingeniør, landskapsplanlegger eller lignende. 

Vil du være med å skape en levende og aktiv by? Vi er på jakt etter en engasjert og dyktig landskapsarkitekt eller tilsvarende. Vi søker deg som ønsker å jobbe med utvikling av parker, byrom og friområder; prosjekt som betyr mye for byens innbyggerne og bidrar til at Trondheims innbyggere opplever attraktive og velfungerende byrom og friområder. 

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale friområder, kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Enheten har rundt 80 ansatte. 

Avdeling for landskapsarkitektur jobber med å utvikle og forvalte byens parker, lekeplasser, byrom og bynære grøntområder. Vi utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og grøntanleggsforvaltning og trekkes inn i ulike prosjekter og oppgaver der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter. Vi er i dag åtte landskapsarkitekter og en prosjektsekretær og vi trenger ytterligere forsterkninger.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne landskapsarkitekter som er rause på kompetansedeling. Arbeidsoppgavene i avdelingen er varierte.
 • Du vil for eksempel kunne ha ansvar for å følge opp investerings- og forvaltningsprosjekter.
 • Du inngår kontrakter og styrer konsulenter, har dialog med naboer, interessenter, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
 • Du kan lede eller bidra i faglige utredninger og arbeide med planer og strategier, eksempelvis forvaltningsplaner eller innspill til reguleringsplaner.
 • Du kan ha ansvar for forvaltningsoppgaver, for eksempel teknisk plangodkjenning, nabohenvendelser eller kartverktøy.
 • Du kan lede eller bidra i tverrfaglige og tverretatlige prosjekter og prosesser for attraktive og velfungerende byrom og grønnstruktur.
 • De konkrete arbeidsoppgavene vil være avhengig av avdelingens oppgaver, men vil også tilpasses søkerens interesser og kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Fullført bachelorgrad innen relevante fagretninger.
 • Utdanning som landskapsarkitekt, landskapsingeniør, landskapsplanlegger, arkitekt, planteviter, fysisk planlegger eller lignende.
 • Minst tre års relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Søkere med mindre erfaring, eller som er nyutdannet med gode resultater, kan også søke.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning

 • Arkitekt / Design

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og Tverrfaglig fagmiljø.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktpersoner

Elisabeth Schøttler
Avdelingsleder
Telefonnummer: 91672711

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.