Landmåler Utbygging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Kan du tenke deg å arbeide med eiendomslandmåling?

Seksjon Geomatikk Utbygging utfører oppdrag innen geomatikk i plan- og byggefase; eiendomslandmåling, landmåling, kartgrunnlag, terrengmodell, fastmerke, oppfølging og kontroll av kvalitet og mengde i byggefase (målebrev).

Seksjonen har behov for eiendomslandmåler, aktuelle kontorsteder vil være Drammen, Skien eller Hamar.

Eventuelle andre nærliggende kontorsteder kan vurderes.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Eiendomslandmåling
 • Kvalitetssikre eiendomsgrenser og rydde i eiendomsforhold
 • Gjennomføre oppmålingsforretning/matrikkelføring
 • Eiendomsforvaltning

Reiseaktivitet må påberegnes.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år med fagkrets innen landmåling og eiendomsfag.

Relevant erfaring innen fagområdet kan kompenseres for manglende utdanning.

 • Erfaring innen eiendomslandmåling vil bli vektlagt
 • Krav til god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Bør ha kjennskap til bruk av GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare, gode IT-kunnskaper og kjennskap til aktuelle GIS-verktøy.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du er selvstendig, engasjert og resultatorientert og vil bidra til et godt arbeidsmiljø.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Elin Hjelset på tlf. 41352827, elin.hjelset@vegvesen.no

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 21.03.2021.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Elin Hjelset
Seksjonsleder
Mobil: 413 52 827

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger