Lagre annonsen Vi bygger fremtidens vegsystem i Harstadområdet og styrker prosjektorganisasjonen med en

Byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om prosjektet

Prosjektet Harstadpakken er et av Statens vegvesens store byggeprosjekter, og skal sørge for at vegsystemet i Harstadområdet er tilpasset fremtidens trafikkmønster.

Prosjektet omfatter gang- og sykkelveger, flere nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenfor sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken

Om stillingen

Vi søker nå en dyktig byggeleder som skal ha ansvar for gjennomføringen av statlige og fylkeskommunale delprosjekt. Vi har behov for deg som forstår mekanismene og kan løse utfordringene i et stort byggeprosjekt. Du får teknisk og økonomisk hovedansvar for gjennomføringen og evalueringen av en eller flere entreprisekontrakter i prosjektet. God faglig tyngde fra byggeledelse er en forutsetning, men det er like viktig at du kan håndtere både grunneiere, konsulenter og entreprenører på en god måte.

Som byggeleder vil du blant annet:

 • Ha hovedansvar for styring og oppfølging av entreprisekontrakter
 • Gjennomføre byggemøter i kontraktsforholdet mot entreprenør
 • Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Gjennomføre prosjekteringsmøter med rådgiverne i byggefasen
 • Koordinere et team bestående av kontrollingeniører og HMS-rådgiver
 • Løpende økonomisk oppfølging og rapportering til prosjektleder

Hvem er du?

Kanskje har du allerede vært leder for et stort bygg- eller anleggsprosjekt, men også annen erfaring fra tilsvarende prosjekter kan være relevant kompetanse. Det vil være en fordel med kompetanse innen BIM, bygging av veg og/eller VA-anlegg, grøntanlegg, betong- og brukonstruksjoner.

Du har relevant teknisk utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Det vil også vektlegges at du har relevant erfaring innen byggeplassoppfølging fra eventuelt entreprenørvirksomhet, rådgivende ingeniør, offentlig forvaltning og drift. Stillingen krever førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også vektlegges at du har gode samarbeidsevner, stor gjennomføringskraft, er strukturert og kan jobbe tverrfaglig.

Et godt sted å jobbe

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Gnerell info

 • Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Hans-Arne Haugland på tlf. 900 93 112 eller e- post hans-arne.haugland@vegvesen.no
 • Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.
 • Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

- På veg for et bedre samfunn -

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger