Lærlinger Byggdrifterfaget

Stillingsbeskrivelse

Til Statsbygg søker vi inntil åtte lærlinger i byggdrifterfaget. Lærlingene tilbys en spennende og innholdsrik læretid i Statsbygg på ulike eiendommer rundt omkring i landet. Det skal ansettes inntil fire lærlinger i Oslo, to lærlinger i Kristiansand-området og to lærlinger i Halden-området. Læretiden vil være 2,5 - 3 år, avhengig av antall fullførte år på videregående skole. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev i byggdrifterfaget med yrkestittel byggdrifter.

Arbeidsoppgaver

 • Sentrale oppgaver innen drift og vedlikehold av Statsbyggs eiendommer i region øst, blant annet:
 • Oppfølging av leietakere, brukere og leverandører
 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Energiovervåking, energiøkonomisering og oppfølging av miljøkrav
 • Drift og styring av SD-anlegg og eiendommenes tekniske anlegg
 • Bidra til gjennomføring, systematisering og tilrettelegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Bidra til verdibevarende vedlikehold og drift av eiendommen
 • Arbeidsoppgavene vil følge en tilpasset opplæringsplan, og man må være innstilt på å jobbe selvstendig og problemløsende med mange forskjellige oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Til byggdrifterfaget tegnes det lærekontrakt direkte etter videregående skole. Søkere som i tillegg til fullført Vg1 Bygg og anleggsteknikk også har Vg2 Klima-, energi og miljøteknikk eller Vg2 Byggteknikk vil få en læretid i Statsbygg på 2 ½ år. Søkere som kun har fullført Vg1 Bygg og anleggsteknikk vil få en læretiden i bedrift på 3 år. 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og samarbeidsvillig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 •  Etter særavtale om avlønning av lærlinger i staten avlønnes du i % av lønnstrinn 29, for tiden kr 339 000,- per år etter følgende lønnsstige (ved to års læretid):1. halvår 30%, 2. halvår 40%, 3. halvår 45%, 4. halvår 55% og 5. halvår 80% av kr 339 000,- pr år. Etter særavtalen vil man ved tre års læretid ikke få lønn første halvår. Vi tilbyr i tillegg et godt og variert fagmiljø, kyndig veiledning i hele læreperioden og samarbeid med andre lærlinger. I tillegg vil du delta på samlinger for alle Statsbyggs byggdrifterlærlinger samt mulighet for å ta del i lærlingnettverket til OK stat (www.okstat.no)

Kontaktpersoner

Kristi Nyblin
underdirektør drift og vedlikehold
Telefonnummer: 482 73 098
Svein Erik Hammer
seniorrådgiver HR
Telefonnummer: 971 78 075

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger