Lærlinger Byggdrifterfaget

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til Statsbygg, region øst, søker vi lærlinger i byggdrifterfaget. Lærlingene tilbys en spennende og innholdsrik læretid i Statsbygg på regionens eiendommer. Læretiden vil være 2,5 - 3 år, avhengig av antall år på vgs. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev i byggdrifterfaget med yrkestittel byggdrifter.

Arbeidsoppgaver
 • Sentrale oppgaver innen drift og vedlikehold av Statsbyggs eiendommer i region øst, blant annet:
 • Oppfølging av leietakere, brukere og leverandører
 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Energiovervåking, energiøkonomisering og oppfølging av miljøkrav
 • Drift og styring av SD-anlegg og eiendommenes tekniske anlegg
 • Bidra til gjennomføring, systematisering og tilrettelegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Bidra til verdibevarende vedlikehold og drift av eiendommen
 • Arbeidsoppgavene vil følge en tilpasset opplæringsplan, og man må være innstilt på å jobbe selvstendig og problemløsende med mange forskjellige oppgaver.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Til byggdrifterfaget tegnes det lærekontrakt direkte etter Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Læretiden i bedrift blir da på 3 år. Søkere som i tillegg har Vg2 Klima-, energi og miljøteknikk eller Vg2 Byggteknikk er også velkommen til å søke. Læretiden blir da på 2 ½ år.
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og samarbeidsvillig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi tilbyr
 • Stillingene lønnes etter særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten
 • Vi tilbyr i tillegg et godt og variert fagmiljø, kyndig veiledning i hele læreperioden og samarbeid med andre lærlinger. I tillegg vil du delta på samlinger for alle Statsbyggs byggdrifterlærlinger samt mulighet for å ta del i lærlingnettverket til OK stat (www.okstat.no)

Kontaktpersoner

Rune Solheim
Telefonnummer: (+47) 412 19 085

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger