Laboratorieingeniør – stedfortreder for laboratoriesjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sentrallaboratoriet er lokalisert på Verdalskalk AS sitt industriområde på Hylla (NordTrøndelag) og er ansvarlig for laboratorievirksomheten i konsernet. Sentrallaboratoriet påtar seg laboratorieoppdrag for konsernets selskaper og utgjør selskapenes kompetanse på kjemiske og fysiske analysemetoder, samt prøveuttak og håndtering av prøver for analyse. Sentrallaboratoriet skal som en del av Franzefoss Minerals ha et kvalitetssystem (TQM) som tilsvarer kravene i ISO 9001. I tillegg skal laboratoriearbeidet tilfredsstille kravene i ISO 17025. 

 

Arbeidsoppgaver:

Laboratorieingeniøren skal delta i det daglige analysearbeidet ved avdelingen, herunder prøvepreparering, analyser og rapportering. Være en viktig brikke i kvalitetssikring av utstyr, metoder og resultater. Stedfortreder for  aboratoriesjef, som inkluderer driftsansvar, kommunikasjonsflyt og kvalitetsledelse 17025. I tillegg skal du som stedfortreder aktivt følge opp lab.leders oppgaver ved fravær eller i perioder med stor møtevirksomhet.

 

Ønsket utdanning og kvalifikasjoner:

  • Minimum 3-årig høyskole/universitetsutdannelse innen kjemi, fortrinnsvis analytisk kjemi/uorganisk kjemi
  • God kjennskap til ISO 17025
  • God teknisk forståelse (instrumentforståelse)
  • God kunnskap om usikkerhetsberegninger
  • Erfaring fra validering av metoder
  • Ønskelig med erfaring fra prosessindustri

 

Personlige egenskaper:

Stå på vilje, godt humør, strukturert, en real dose selv-innsikt, en stor kjærlighet til faget kjemi og prosessflyt og evne til praktisk forståelse for teoretiske problemer.

 

Vi tilbyr:

Gode lønns- forsikrings- og pensjonsordninger

Nærmere opplysning om stillingen, kontakt Labsjef Rune Landsem, rune.landsem@kalk.no. Søknad og CV sendes til Rune Landsem

 

Kontaktpersoner

Rune Landsem
Labsjef
E-postadresse: rune.landsem@kalk.no

Hvem er Franzefoss Minerals AS?

Franzefoss Minerals AS er morselskapet til våre produksjonsbedrifter Miljøkalk, Verdalskalk og NorFraKalk. Vi er i dag en av Norges ledende leverandører av kalk og dolomitt til bygg og anlegg, landbruk, miljø, industri, vassdrag og eksportmarkedet. Vi har produksjon, lager og distribusjonsnett over hele landet. Vårt hovedkontor ligger på Rud i Bærum. Kvalitetspolitikken er basert på ISO 9001:20015 og ISO 14001:2015. Vi er i dag ca. 149 ansatte.