Laboratorieingeniør forskning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig fast stilling som avdelings-/overingeniør i 100 % stilling tilknyttet avdelingens laboratorieforskning. Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes skal ha ansvar for daglig drift av avdelingens forskningslaboratorium og yte laboratorieteknisk bistand i forskningsprosjekter. Stillingsinnehaveren vil få ansvar for teknikker innen avdelingens eksponerings- og biomedisinske mekanismestudier. Denne forskningen har per i dag hovedfokus på forskningsspørsmål knyttet til arbeidstakeres eksponering for luftbårne allergener og enzymer i marine næringer. Arbeidet foregår i nært samarbeid med faglig ansvarlig forsker.
 • Det forventes at stillingsinnehaveren skal kunne tilegne seg, etablere og optimalisere anerkjente metoder med stor grad av selvstendighet.
 • Den ansatte vil få et overordnet ansvar for HMS i laboratoriet. Han/hun vil også veilede studenter og ansatte ved avdelingen i prosjekter der laboratoriearbeid inngår.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på master- eller PhD-nivå. Ved bedømmelse vil det bli lagt vekt på erfaring med biokjemiske- og immunologiske analyseverktøy.
 • Erfaring med HMS-arbeid, laboratoriedrift og veiledning vil telle positivt.
 • Søkere må ha gode kunnskaper i engelsk og norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Søkeren må ha evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig, med god orden.
 • Evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt gode samarbeidsevner, er vesentlig.
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Vi tilbyr

 • Ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling har vi et tverrfaglig og aktivt miljø som legger vekt på å inkludere nye medarbeidere både faglig og sosialt.
 • Tromsø er en by med mange muligheter og fantastisk natur.

Kontaktpersoner

Berit Bang
Professor
E-postadresse: berit.bang@unn.no
Telefonnummer: 77 62 74 63
Jan Vilis Haanes
Avdelingsoverlege
E-postadresse: jvh@unn.no
Telefonnummer: 77 62 73 63