Laboratorieansvarlig

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast 100% stilling som laboratorieansvarlig ingeniør.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du et ordensmenneske som trives med praktisk arbeid? Liker du variasjon i arbeidsdagen? Da er denne stillingen kanskje noe for deg. Hos oss på fakultet for Realfag og Teknologi er det ledig 100% fast stilling som labansvarlig ingeniør. Her får du jobbe i et livlig miljø med studenter og engasjerte forskere. Vi disponerer en lang rekke små og store laboratorier. Disse omfatter alt fra vann- og avløp, byggkonstruksjoner til elektronikk og IT, for å nevne noe. Ditt ansvar vil hovedsakelig handle om å skape orden og gode rutiner for bruk av utstyr og lokaler og følge opp dette løpende. 

Arbeidsoppgavene vil for det meste dreie seg om praktisk arbeid i form av tilsyn med laboratoriene, vedlikehold av utstyr, rigging av utstyr og laboratorieforsøk til studentoppgaver og lignende. Du blir del av et arbeidsfellesskap av teknikere, laboratorieleder/seksjonsleder og avdelingsingeniører. Stillingen rapporter til laboratorieleder. 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av undervisningslaboratoriene   
 • Daglig drift, vedlikehold og videreutvikling av tekniske anlegg i forskningslaboratoriene  
 • Ansvar for logistikk i flerbrukslaboratoriene, inkludert flytting av utstyr   
 • Ansvar for tilsyn, rutiner og dokumentasjon av HMS-arbeid ved fakultetets laboratorier.  
 • Bistand til innkjøp av forbruksmateriell laboratorier.   
 • Generell drifts- og eiendomsforvaltning av laboratoriene ved fakultetet, herunder IT-faglige oppgaver og betjening og vedlikehold av teknisk utstyr.   

Fagmiljøet er i stadig utvikling og vekst. Arbeidsoppgavene vil derfor forandre seg i takt med endringer i våre faglige aktiviteter, og stillingens plassering i organisasjonen kan også endres.  

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.   
 • Erfaring fra laboratoriearbeid i undervisningslaboratorier innen fortrinnsvis bygg og VA (vann og avløp)  
 • Må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra HMS-arbeid   
 • IT-kunnskap  
 • Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves at du er/har:

 • Selvstendig og ansvarsbevisst   
 • Nøyaktig og med god ordenssans   
 • Interesse for HMS arbeid   
 • Gode evner til å sette deg inn i nye fagområder og ny teknologi   
 • Gode samarbeidsevner. Du kommuniserer godt med kolleger, studenter og besøkende til laboratoriene. Utpregede samarbeidsevner er dermed sentrale.

Personlig egnethet er viktig for stillingen og vil bli tillagt vekt. Fakultet ønsker flere kvinner i faste stillinger og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 43 -57 (NOK 402 600 – 504 700) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved Andreas Svarstad Flø, tlf: +47 91175817, e-post: Andreas.flo@nmbu.no

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Send søknad” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 13.10.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag. 

Kontaktpersoner

Andreas S. Flø
Senioringeniør
E-postadresse: andreas.flo@nmbu.no

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no