Laborant

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Region nord er det ledig stilling som laborant. Stillingen er tilknyttet ressursavdelingen, geo- og laboratorieseksjonen, hvor det i dag er 9 laboranter fordelt på 2 laboratorier.

Stasjoneringssted er regionlaboratoriet i Bodø.

Stillingen medfører noe reisevirksomhet, primært i barmarksesongen.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Arbeidsområdet omfatter hovedsakelig laboratorieanalyser innen   områdene asfalt, betong, geoteknikk, grus og steinmaterialer
 • Rapportering av analyseresultatene ved bruk av dataverktøyet
 • Labsys inngår i dette. Arbeidsoppgaver i felt i form av målinger og prøvetaking vil også være en viktig del av arbeidsområdet.

 

Kvalifikasjonskrav:

Fagbrev i laboratoriefaget eller annen relevant utdanning. Lang og relevant erfaring innen laboratorievirksomhet eller annen relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.

For stillingen kreves førerkort kl B, og det er ønskelig med BE.

 

For stillingen vil det også bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Kjennskap til bruk av dataverktøy

 

Generell informasjon

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Gode muligheter for faglig påfyll
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Lønn i hht. etatens lønnspolitikk

 

For nærmere opplysninger om stillingen:

Leder for laboratorium Steinar Heimly, tlf. 993 87 340/ e-post steinar.heimly@vegvesen.no eller seksjonsleder Leif Jenssen, tlf. 481 25 184/ e-post leif.jenssen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 28.02.2018.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

- På veg for et bedre samfunn -

Kontaktpersoner

Steinar Heimly
Leder for laboratorium
Telefonnummer: 993 87 340
Leif Jenssen
seksjonsleder
Telefonnummer: 481 25 184

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger