Kvalitetssikringsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kvalitetssikringsavdelingen er i vekst og vi søker strukturerte og nysgjerrige ingeniører til å jobbe med kvalitetssikring i våre romfarts- og forsvarsprosjekter. Som kvalitetssikringsingeniør vil du ha en variert arbeidshverdag, der du er sentral i bedriftens kvalitetsarbeid og har ansvar for kvalitetsoppfølgingen i ulike leveranse- og utviklingsprosjekter.

Ansvar og oppgaver

 • Kvalitetsplanlegging og prosjektdeltakelse i alle trinn av utviklings- og produksjonsfasen
 • Dialog med kundenes kvalitetssikringspersonell
 • Konfigurasjonsstyring av produkt og produksjonsunderlag
 • Produktoppfølging og sertifisering
 • Etablere, og gjennomgå prosjekt-spesifikke dokumenter og teknisk underlag
 • Avvikshåndtering, rotårsaksanalyse og ansvar for oppfølging av forebyggende og korrigerende aksjoner
 • Bidra i forbedringsarbeid og videreutvikle metoder for kvalitetssikring

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen tekniske fag, også nyutdannede oppfordres til å søke. Relevant erfaring kan veie opp for eventuell manglende formell utdanning
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Det er fordel om du har kjennskap til kvalitetssikringsverktøy som 8D, ishikawa, 5 why og FMEA, samt kvalitetsstandarder og produksjonsprosesser

Personlige egenskaper

 • Du er lærevillig og nysgjerrig
 • Du er initiativrik og jobber systematisk for å nå mål
 • Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for læring og utvikling
 • Et arbeidsmiljø med en kultur for å gjøre hverandre gode, basert på verdiene våre; engasjement, presisjon og omtanke
 • En solid og trygg arbeidsplass med konkurransedyktige betingelser
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode ordninger for pensjonssparing, lønn og foreldrepermisjoner 

Stillingen krever at kandidaten kan sikkerhetsklareres av nasjonale sikkerhetsmyndigheter, og at gyldig politiattest kan fremlegges.

Kontaktperson: Camilla Lindgren | Kvalitetssikringsleder | camilla.lindgren@nammo.com | +47 988 19 630

Kontaktpersoner

Camilla Lindgren
Kvalitetssikringsleder
Telefonnummer: +47 988 19 630

Hvem er Nammo Raufoss AS?

Nammo Gruppen er et nordisk konsern med selskaper i en rekke land. Hovedkontoret ligger på Raufoss sammen med det største datterselskapet Nammo Raufoss AS som har 870 ansatte og en årlig omsetning på 2.3 MRD NOK. Virksomheten omfatter utvikling og produksjon av høyteknologiske forsvarsprodukter. Nammo ønsker et arbeidsmiljø basert på likhet, rettferdighet og mangfold. Slik tror vi den ansatte best utnytter sin kompetanse, noe som bidrar til bedre prestasjoner og økt produktivitet.