Kvalitetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et stort og omfattende prosjekt med høye ambisjoner?

Vi søker kvalitetrådgiver til et av landets største og mest krevende samferdselsprosjekter Sandbukta-Moss-Såstad. Sandbukta-Moss-Såstad har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlsberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som en totalentreprise med oppstart 2019. 

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. 

Arbeidssted vil være i Moss

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i etableringen og oppdateringen av prosjektets styringssystem, dokumentert i prosjektspesifikk kvalitetsplan
 • Følge opp at prosjektets styringssystem og prosesser etterleves
 • Opplæring og veiledning internt i prosjektet i prosjektets styringssystem og prosesser
 • Følge opp at kvalitetskrav blir etablert og etterlevd i kontrakter
 • Følge opp leverandørers leveranser
 • Bidra til at kontrollplaner blir etablert og implementert i prosjektet
 • Bidra i gjennomføring av risikovurdering for kvalitet.
 • Følge opp avvik, bidra til årsaksanalyser og bidra til at korrigerende tiltak blir implementert
 • Rapportering innen kvalitet
 • Benytte og veilede i bruk av verktøy som tilhører kvalitetsfaget (eks Synergi, PIMS)
 • Utføre revisjoner iht revisjonsprogram
 • Bistå prosjektet med kvalitetskravspesifikasjon og evaluering av tilbydere.
 • Bidra i divisjonens og Bane NORs faglige nettverk innen kvalitet 

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre. Stillingen vil inngå i Utbyggingsdivisjonens Sikkerhets og kvalitetsmatrise og rapportere faglig til prosjektets kvalitetsleder    

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor eller masternivå innen ingeniørfag eller realfag.  Demonstrert realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning   
 • God kunnskap og forståelse i ISO standardene ISO 9000-serien for kvalitetsledelse og ISO 10005 for kvalitetsplaner      
 • God kunnskap om lovgivning for jernbane og vei
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid  
 • Kunnskap og erfaring innen risikovurdering.
 • Erfaring fra å tilrettelegge og lede prosesser
 • Innsikt i beste praksis innen kvalitet; Metoder (eks årsaksanalyser), verktøy (eks Synergi, PIMS), virkemidler og styringssystem 
 • Kompetanse på, og erfaring fra, revisjoner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk  
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen               

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.    

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.  

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige og enngasjerte kollegerFleksitidsordning og betalt overtid Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordningerPersonalbillett med VYs tog Kontorer beliggende nært knutepunkt for offentlig transport.Kantine             

Kontaktpersoner

Gerd C. Husvik
Kvalitetsleder Utbygging
E-postadresse: gerd.husvik@banenor.no
Telefonnummer: +47 950 28 397
Jarle Rasmussen
Prosjektsjef
Telefonnummer: +47 916 73 402

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger