Kvalitetsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

 

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig kvalitetsrådgiver Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. 

Strekningen Kleverud - Sørli – Åkersvika omfatter ca. 30km dobbeltspor inkludert to stasjoner (Tangen og Stange). Arbeidene er delt i fire totalentrepriser for grunnarbeider. Byggestart for første hovedkontrakt er tidlig i 2021 og idriftsettelse er 2026.  

Stasjoneringssted vil fram til sommeren 2020  være i  Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for etableringen og oppdateringen av prosjektets styringssystem, dokumentert i prosjektspesifikk kvalitetsplan
 • Følge opp at prosjektets styringssystem og prosesser etterleves
 • Opplæring og veiledning internt i prosjektet i prosjektets styringssystem og prosesser
 • Følge opp at kvalitetskrav blir etablert og etterlevd i kontrakter
 • Følge opp leverandørers leveranser
 • Bidra til at kontrollplaner blir etablert og implementert i prosjektet
 • Bidra i gjennomføring av risikovurdering for kvalitet.
 • Følge opp avvik, bidra til årsaksanalyser og bidra til at korrigerende tiltak blir implementert
 • Rapportering innen kvalitet
 • Benytte og veilede i bruk av verktøy som tilhører kvalitetsfaget (eks Synergi, PIMS)
 • Utføre revisjoner iht revisjonsprogram
 • Bistå prosjektet med kvalitetskravspesifikasjon og evaluering av tilbydere.
 • Bidra i divisjonens og Bane NORs faglige nettverk innen kvalitet

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.

Stillingen vil inngå i Utbyggingsdivisjonens Sikkerhets og kvalitetsmatrise og rapportere faglig til prosjektets kvalitetsleder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor eller masternivå innen ingeniørfag eller realfag.  Demonstrert realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kunnskap og forståelse i ISO standardene ISO 9000-serien for kvalitetsledelse og ISO 10005 for kvalitetsplaner
 • God kunnskap om lovgivning for jernbane og vei
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid.
 • Kunnskap og erfaring innen risikovurdering.
 • Erfaring fra å tilrettelegge og lede prosesser
 • Innsikt i beste praksis innen kvalitet; Metoder (eks årsaksanalyser), verktøy (eks Synergi, PIMS), virkemidler og styringssystemer
 • Kompetanse på, og erfaring fra, revisjoner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen.                                      

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.    

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.  

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige og enngasjerte kollegerFleksitidsordning og betalt overtid Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordningerPersonalbillett med VYs tog Kontorer beliggende nært knutepunkt for offentlig transport.Kantine             

Kontaktpersoner

Geir Kvillum
Prosjektsjef
Telefonnummer: +47 930 19 950
Gerd C. Husvik
Kvalitetsleder Utbygging
E-postadresse: gerd.husvik@banenor.no
Telefonnummer: +47 950 28 397

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger