Kvalitetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Vi søker en engasjert kvalitetsrådgiver med stor arbeidskapasitet som ønsker å bidra til effektive kvalitetsprosesser for prosjektet. Stillingen rapporterer til leder for økonomi og prosjektkontroll.

Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til effektive kvalitetsprosesser for prosjektet
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner
 • Utarbeide prosjektspesifikke rutiner
 • Følge opp kvalitets- og kontrollplaner
 • Registrere og følge opp hendelser knyttet til kvalitet i Synergi
 • Bistå i risikoanalysearbeidet innenfor kvalitet
 • Bistå i arbeidet med kontinuerlige forbedringer
Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring med kvalitetsarbeid i større samferdselsprosjekter
 • Revisjonserfaring – engelskspråklig
 • God kunnskap om ISO standardene
 • God kunnskap om lovgivningen for vei og bane med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk
 • Erfaring fra oppfølging av totalentreprisekontrakter er en fordel


  For å lykkes i stillingen er det viktig å kunne takle en arbeidshverdag i stadig utvikling og endring

Personlige egenskaper
 • Engasjert
 • Løsningsorientert
 • Analytisk
 • Positiv
 • Samarbeidsorientert
 • Strukturert


  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hvor du vil være med og utvikle gode prosesser og rutiner for prosjektet
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Hilde Bekier-Larssen
Telefonnummer: (+47) 910 07 184
Yvonne Berg
E-postadresse: berg@linkint.no
Telefonnummer: (+47) 41417017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon