Kvalitetsrådgiver stab

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity-utbyggingen.

Stillingen som kvalitetsrådgiver er en del av staben Sikkerhet og Kvalitet i Utbyggingsdivisjonen. Kvalitetsseksjonen består i dag av en kvalitetsleder i stab og alle kvalitetsledere og kvalitetsrådgivere som er en del av prosjektorganisasjonene til de store prosjektene Bane NOR Utbygging gjennomfører.

Kvalitetsrådgiver i stab skal være pådriver for faglig oppdatering og utvikling sammen med kvalitetsleder. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i faglig utvikling av kvalitetssystemet for prosjekter
 • Utvikle og oppdatere standardiserte prosesser innen kvalitetsfaget
 • Oppdatere styrende dokumenter innen kvalitet (Instrukser og maler)
 • Utvikle, implementere og vedlikeholde verktøy (Prosjektportal og PIMS) innen faget kvalitet
 • Avvikshåndtering i synergi
 • Oppfølging og implementering
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner internt og eksternt
 • Være aktiv og pådriver i kvalitetsnettverket i Utbyggingsdivisjon og i Bane NOR
 • Månedsrapportering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med kvalitetsarbeid/-ledelse i store og tverrfaglige komplekse prosjekter er en fordel
 • Kompetanse som revisjonsleder (ref. retningslinjene i ISO 19011)
 • God kjennskap til og forståelse av ISO standardene ISO 9000-serien og ISO 10005
 • God kunnskap om lovgivningen for vei og bane med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk (eks plan og bygningsloven), er en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig, analytisk og positiv. Evne til å jobbe selvstendig og å selv se og initiere oppgaver. Gode samarbeids og kommunikasjonsevner.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier; åpen, engasjert, nytenkende og respektfull.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en virksomhet som holder høyt faglig nivå og som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
 • Spennende oppgaver i samarbeid dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Årsbillett med NSBs tog
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder forsikrings og pensjonsordninger
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Kontaktpersoner

Gerd Christensen Husvik
Kvalitetsleder Utbyggingsdivisjonen
Telefonnummer: Tlf. 950 28 397

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon