Kvalitetsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sykehusapotek Nord er et foretak i sterk vekst, og vi har behov for å styrke direktørens stab med en kvalitetsleder. Som kvalitetsleder hos oss har du ansvar for å sikre at Sykehusapotek Nord har et gjennomgående og oppdatert styringssystem for kvalitet for alle våre virksomhetsområder. Vi ser etter deg som har vilje og evne til å være med og videreutvikle, samt kontinuerlig forbedre kvaliteten på våre system og tjenester. Ikke minst må du være en som kan bidra til intern kompetanseheving og fremsnakk av kvalitetsområdet i foretaket. Erfaring fra helsetjeneste eller apotek kan være en fordel, men er ikke nødvendig for stillingen. 

Stillingen er plassert i foretakets Fag- og kvalitetsavdeling, foretakets fagsjef er nærmeste leder. Kontorsted er Tromsø eller Bodø. Reising må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for videreutvikling av foretakets styringssystem innenfor kvalitet og miljø
 • Forvaltning og utvikling av foretakets elektroniske kvalitetssystem
 • Bidra og tilrettelegge for kvalitetsstyring, herunder risikostyring, miljøstyring, kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenester foretaket leverer våre kunder
 • Internrevisjon
 • Bidra inn i arbeidet med å videreutvikle foretakets system for virksomhetsstyring

Foretrukket kompetanse

 • Utdanning på masternivå innenfor området kvalitet- og/eller kvalitetsledelse er ønskelig, men bachelor og annen relevant utdanning kan vurderes
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssystem, kvalitetsledelse, kvalitetsstyring, risikostyring og/eller kvalitetssikring er en fordel for stillingen
 • Erfaring fra endringsprosesser og kontinuerlig forbedringsarbeid er en fordel for stillingen
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner 
 • God rolleforståelse 
 • Gjennomføringsevne 
 • Faglig engasjement 
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Unik mulighet til å være med på å utvikle Sykehusapotek Nord
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Betingelser etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Startdato etter nærmere avtale

Dersom du synes dette høres interessant ut, ta gjerne kontakt for videre samtale.

For nærmere opplysninger og/eller kopi av foreløpig stillingsbeskrivelse, ta kontakt med fagsjef Margaret Aarag Antonsen.

Kontaktpersoner

Margaret Aarag Antonsen
Fagsjef

Hvem er Sykehusapotek Nord ?

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består av 3 apotek, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 150 ansatte.

Sykehusapotek har mange ansvarsområder. Vi betjener kunder i apotekutsalget, produserer legemidler og er leverandør av legemidler til sykehus. I tillegg gir vi farmasifaglig rådgivning til pasienter og helsepersonell. Innenfor alle disse områdene bidrar Sykehusapotek Nord aktivt i utviklingen av sykehusfarmasi og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Vi legger stor vekt på samhandling og pasientsikkerhet med utgangspunkt i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.