Kvalitetsleder ERTMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Gjennom ERTMS-programmet vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

ERTMS programområde System Deliveries skal levere nye signalanlegg (ERTMS) på hele jernbanenettet i Norge. Programområdet består av fire enheter som har ansvaret for leveranser innenfor et bredt spekter av signal-, tele- og jernbanefag.

Programområdet har behov for å øke kapasiteten innen kvalitetsledelse. 

Arbeidsoppgaver

 • du vil bistå prosjektdirektør i styring av prosjektene innenfor fagområdet
 • du vil identifisere og implementere nødvendige prosesser for prosjektorganisasjonen
 • du får ansvar for å sikre at leverandørers kvalitetsarbeid blir fulgt opp
 • du ivaretar kvalitets- og oppfølgingsplaner for prosjektene
 • du planlegger og gjennomfører eksterne og interne revisjoner
 • du videreutvikler, forbereder og leder formelle interne prosjektgjennomganger innenfor System Deliveries
 • du er ansvarlig for å koordinere mot, og bidra til, programmets arbeid innenfor fagområdet              

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring med kvalitetsledelse i større, komplekse prosjekter
 • erfaring med å gjennomføre leverandørrevisjoner
 • god kunnskap i, og forståelse for ISO standardene ISO 9000-serien for kvalitetsledelse og ISO 10005 for kvalitetsplaner
 • meget gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel med erfaring fra:

 • risikostyring
 • prosjekter hvor utvikling av sikkerhetskritiske programvarebaserte systemer inngår   

Personlige egenskaper

Du er løsningsorientert, analytisk, positiv og tydelig. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • et meget godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og engasjerte fagmiljøer
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • årsbillett på Vys tog og kontorer som ligger nært knutepunkt for offentlig transport

Kontaktpersoner

Inger Isaachsen Willoch
Telefonnummer: 91885271

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger