Kvalitetskoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå etter en kvalitetskoordinator for oppfølging av at prosjekter etterlever interne og eksterne krav.  Som kvalitetskoordinator vil du bidra til kontinuerlig forbedring av prosjektgjennomføringen.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp, veilede og bistå til etterlevelse av styringssystemet i prosjekter
 • Bistå i utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag til prosjekterende og entreprenør
 • Følge opp prosjekterende og entreprenørs kvalitetsplan
 • Lede gjennomføring av interessentanalyse, grensesnittsanalyse, risikoanalyse, erfaringsinnsamling, mv.
 • Bistå i oppfølging av gode faseoverganger
 • Følge opp at test og kontrollplaner utarbeides, kvalitetssikres og gjennomføres
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner og stikkprøver
 • Bidra til opplæring i kvalitetsarbeid i prosjektet
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og maler for prosjektgjennomføring

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne ingeniør eller på masternivå.
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid i prosjekter innen infrastruktur og/eller bygg og anlegg
 • Erfaring fra arbeid med styringssystem og revisjoner
 • Kjennskap til krav i ISO 9001, ISO 14001 og relevant lovgivning
 • Flytende i norsk, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som trives i et tidvis hektisk miljø, samtidig som du er ryddig og strukturert.
 • Du er god til å etablere relasjoner og nettverk på tvers av prosjekter/avdelinger. 
 • Du er løsningsorientert og har evne til å påvirke andre til å endre arbeidsmetodikk og etterleve krav.  
 • Du er initiativrik og evner å jobbe selvstendig. 
 • Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende. 

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for faglig og karrieremessig utvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 15 år)
 • Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 
 • Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Søknad og CV registreres via vårt rekrutteringssystem innen 28. august. Kun søkere via vårt rekrutteringssystem vil bli vurdert.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
Rekrutteringskonsulent
Telefonnummer: +47 975 96 270
Tone Høibakk
kvalitet og sikkerhetssjef
Telefonnummer: 482 21 889

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser. 

Hele konsernet har om lag 3500 ansatte og omsetter årlig for 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.