Kvalitet- og risikorådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Nord-Norges største samferdselsprosjekt, OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen, skal bygges ut de nærmeste årene. Til gjennomføringen av dette spennende og omfattende prosjektet søker vi etter en dyktig og motivert kvalitet- og risikorådgiver som skal ha ansvar for ivaretakelse av prosjektets kvalitets- og risikostyring.

Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet. 

Prosjektet skal gjennomføres med kontraktmodellen OPS (offentlig-privat-samarbeid). En OPS-kontrakt gir én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. 

Prosjektet er nå i gang med anskaffelsen av OPS-leverandør. Statens vegvesen skal forhandle med tre prekvalifiserte leverandører for å fastsette de endelige rammene for prosjektet. Signering av kontrakt kan skje i 2023. Byggetiden anslås til 6-7 år og driftsfasen er satt til 25 år.

Vi søker derfor etter en dyktig og motivert kvalitet- og risikorådgiver som ønsker å være med å bidra i et omfattende og spennende prosjekt! Stillingen byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø, med stor variasjon i oppgaver, både i selve OPS-prosjektet og de pågående forberedende arbeidene for gjennomføringen av OPS-prosjektet.

Stillingen er organisert i prosjekt E10 Hålogalandsvegen i Utbyggingsdivisjonen. Vi er per i dag 15 medarbeidere. Kontorsted vil være i Harstad og senere på prosjektets anleggskontorer fordelt i anleggsområdet.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområdet vil være knyttet til anskaffelsen OPS-leverandør og gjennomføring av OPS-prosjektet, med følgende ansvar og oppgaver:

 • Ansvar for prosjektets kvalitetssystem, risikostyring/risikovurderinger og usikkerhetsstyring, og være ambassadør for dette
 • Ansvar for oppfølging av OPS-leverandørens leveranser iht. eget kvalitetssystem for kontrakten og kontraktens krav til kvalitetsstyring og sertifisering
 • Ansvar for prosjektets kvalitetsarbeid og forbedringstiltak, utarbeidelse og vedlikehold av føringer, prosesser og systemer for kvalitetsstyring i prosjektet, iht. etatens kvalitetssystem
 • Analyse og overvåking av risiko for kvalitetssvikt i prosjektet, samt foreslå tiltak
 • Bistå i planlegging, organisering, utarbeidelse og kvalitetssikring av møter, prosedyrer, protokoller, presentasjoner, rapporter, referater mv.
 • Deltakelse i samarbeids- /prosjekt- og arbeidsgrupper

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ut fra kompetanse og erfaring, samt arbeidsgivers behov i dette og andre prosjekter.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole, min. 3 år
 • Førerkort klasse B er påkrevd

Om du har omfattende og relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra bygg og anlegg 
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssystemer og risikostyring
 • Kjennskap og erfaring med kvalitetsstandarder (ISO)/sertifiseringsstandarder
 • Erfaring fra prosjektarbeid og administrativt arbeid
 • Erfaring med bruk av prosjekthotell og arkivsystem
 • Gode IT-kunnskaper, særskilt Office365

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet og initiativ
 • Praktisk, strukturert og løsningsorientert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner og det å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Guro Dalheim Johansen, assisterende prosjektleder E10 Hålogalandsvegen, tlf: 91 83 62 95
 • Reidar Johansen, prosjektleder E10 Hålogalandsvegen, tlf: 90 67 50 55

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger