Kunne du tenke deg å jobbe i krysningspunktet mellom helse og teknologi?

Seksjonsleder for Administrativ Støtte

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring fra ledelse, og kunne du tenke deg å jobbe i krysningspunktet mellom helse og teknologi?

Vi ser etter deg som kan tre inn i rollen som seksjonsleder for Administrativ Støtte.

Seksjonen Administrativ Støtte har ansvar for å forvalte løsninger og å levere prioriterte oppgraderinger av eksisterende systemportefølje innen administrative- og ledelsesinformasjonssystemer. Seksjonen skal i så måte bidra til verdiskapning for Helse Midt-Norge med kompetanse innen releaseledelse, testledelse, datavarehus, samt utvikling og produksjon av e-læring.

I seksjonen er det i dag 16 medarbeidere. Vi ser etter deg som ønsker å bidra til kontinuerlig forbedring, effektivisering av arbeidsprosesser og som brenner for å lede og utvikle dine medarbeidere. Som seksjonsleder sørger du for at virksomhetens strategi og mål er godt forankret i egen enhet, og oppmuntrer til samarbeid på tvers for å oppnå de beste løsningene for Helse Midt-Norge.

Les mer om det å jobbe i Hemit: Jobb og karriere i Hemit.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen, herunder personalledelse, kompetanseutvikling og ressursstyring
 • Sikre utførelse og leveranse i henhold til vedtatte krav, standarder og avtaler
 • Gjennomføre og etterleve de tiltak som besluttes for å sikre et godt arbeidsmiljø i Hemit
 • Legge til rette for at ansatte kan få brukt sine styrker og yte sitt beste
 • Økonomi og budsjettansvar tilhørende seksjonen
 • Definere seksjonens målsettinger og prioriteringer ut i fra Hemits strategi, og kontinuerlig følge opp disse
 • Stimulere til og legge til rette for kontinuerlig forbedring, effektivisering av rutiner og prosesser
 • Sørge for godt samarbeid i seksjonen, og bidra til godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med eksterne

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, som IKT-fag, ledelse eller administrasjon
 • Relevant erfaring fra linjeledelse med personal-, budsjett- eller fagansvar
 • Ønskelig at du har erfaring fra IKT-bransjen eller helse- og omsorgssektoren
 • God kunnskap om styrke- og verdibasert ledelse er ønskelig
 • Kunnskap om prosess- og prosjektmetodikk i IT organisasjoner
 • Erfaring med organisasjonsutvikling, samt ledelse av team og individer er ønskelig
 • Erfaring med relevante fagområder for seksjonen

Personlige egenskaper

 • Evne til å se nye muligheter, være fremtidsorientert og trekke læring av erfaringer
 • Evne til å kunne arbeide målrettet og oppnå resultater gjennom andre
 • Evne til å lede, inspirere og utvikle medarbeidere og team
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Evne til å være beslutningsdyktig og ha gjennomføringsevne
 • Du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Kontaktpersoner

Roar Solhjem
Avd.leder Forvaltning
Mobil: 99489975

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 350 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.