Kundeveileder/saksbehandler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Brukertjenester er trafikant- og kjøretøydivisjonens førstelinje, og har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor trafikant og kjøretøy.

Brukertjenester vest A har ledig stilling som kundeveileder/saksbehandler ved Haugesund trafikkstasjon, og det må påregnes arbeid ved andre trafikkstasjoner.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsområdets hovedoppgave er kundebehandling i skranke og på telefon. Dette innebærer blant annet utstedelse av førerkort, registrering av kjøretøy, saksbehandling, prøveleder teori og veiledning via telefon.

Arbeidet foregår i direkte dialog med kunden, og vi søker derfor etter personer som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet. Vi kan ikke alltid gjennomføre det kunden ønsker, så man må være komfortabel med å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Brukertjenester er kontinuerlig i endring hvor flere oppgaver kan løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesser.

Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel, tydelig, tålmodig, systematisk og nøyaktig. Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig relevant utdanning fra høgskole eller universitet.
 • Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra servicevirksomhet eller offentlig tjenesteyting. Kommunikasjon «ansikt til ansikt» vil vektlegges
 • På Brukertjenester vil du jobbe i flere ulike dataverktøy. Det kreves derfor både vilje og kompetanse til å sette seg inn i nye systemer og verktøy
 • Førerkort klasse B

Dersom hele eller deler av utdanning er gjennomført i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og godkjenning fra NOKUT

(www.nokut.no)

Personlige egenskaper:

I samspill med kvalifikasjoner leter vi også etter riktige egenskaper, holdninger og motivasjon.

Til denne stillingen er vi på utkikk etter en kollega som har disse egenskapene:

 • Serviceinnstilt og komfortabel med å skulle kombinere tjenesteyting og myndighetsrollen
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å styrke sine kollegaer
 • Resultatorientert, initiativrik og selvstendig
 • Nøyaktig, systematisk og effektiv

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jorunn Nilssen, tlf 418 61 114.

Kontaktpersoner

Jorunn Nilssen
Kontorsjef
Telefonnummer: 41 86 11 14

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger