Kundeveileder/saksbehandler - Storslett

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikant- og kjøretøydivisjonen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen. Trafikant- og kjøretøydivisjonen har 8 avdelinger. Avdeling Brukertjenester har i overkant av 400 ansatte. Avdelingen er inndelt i 7 seksjoner som er fordelt utover hele landet.

Brukertjenester har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor trafikant og kjøretøy. Det omfatter saksbehandling av førerkort, kjøretøyregistrering og administrasjon og gjennomføring av ordinære teoriprøver.

Ved seksjon Brukertjenester nord er det ledig en stilling som kundeveileder/saksbehandler. Det faste arbeidsstedet vil være Storslett trafikkstasjon. Jevnlige reiser for å bistå ved øvrige trafikkstasjoner, først og fremst i Troms og Finnmark, må likevel påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og brukerstøtte til publikum over skranke og telefon
 • Saksbehandling og klagesaksbehandling innenfor fagområdene kjøretøyregistrering og førerkortarbeid.
 • Informasjon om lover, forskrifter og retningslinjer innen fagfeltet
 • Prøveleder ved teoriprøvegjennomføring
 • Brukerstøtte for selvbetjeningsløsninger
 • Andre arbeidsoppgaver kan pålegges ved behov

Våre brukertjenester er i en omfattende endringsprosess hvor flere og flere oppgaver kan løses via våre digitale verktøy. Samtidig gjennomførte Statens vegvesen en omfattende omorganisering 01.01.2020 hvor vi gikk fra å være inndelt i regioner, til å være inndelt etter divisjoner og fag på nasjonalt nivå. For denne stillingen betyr det at det er viktig for oss at du er omstillingsdyktig og ønsker å ta del i endringsprosesser. Videre innebærer det økt mobilitet, og at det kan bli aktuelt å jobbe noe av tiden på en annen trafikkstasjon enn den du blir ansatt på. Du vil jobbe med flere ulike dataverktøy. Det kreves derfor både vilje og kompetanse til å sette seg inn i nye systemer og verktøy.

Arbeidstiden er i all hovedsak fra 8:00-15:30 med noe mulighet for fleksitid. Ved reise og arbeid ved andre trafikkstasjoner kan arbeidstiden bli annerledes. Arbeidet kan også medføre reise med overnatting.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har minimum 3-årig utdanning fra høgskole eller universitet med relevante fagkombinasjoner, f.eks. innen administrasjon og/eller jus
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det stilles krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, og det er ønskelig med gode språkkunnskaper i engelsk
 • Du må ha førerkort kl. B
 • Det er ønskelig med god kompetanse innenfor offentlig forvaltning
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Personlig egnethet tillegges stor vekt, og vi ser særlig etter deg som:

 • har analytiske evner, og gode evne til å tilegne deg kunnskap og kompetanse
 • har gode samarbeidsevner og bidrar positivt til arbeidsmiljøet
 • er beslutningsdyktig, strukturert og evner å behandle saker objektivt

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontorsjef Annichen Hansen Solvold, tlf. 994 62 350.

Kontaktpersoner

Annichen Hansen Solvold,
Kontorsjef
Mobil: 994 62 350

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger