Kundebehandlere skranke

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikant- og kjøretøydivisjonen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Trafikant- og kjøretøydivisjonen har 8 avdelinger. Avdeling Brukertjenester har i overkant av 400 ansatte. Avdelingen er inndelt i 7 seksjoner som er fordelt utover hele landet.

Brukertjenester har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor trafikant og kjøretøy. Det omfatter saksbehandling av førerkort, kjøretøyregistrering og administrasjon og gjennomføring av ordinære teoriprøver.

Ved seksjon Brukertjenester nord er det ledig to stillinger som kundebehandler i skranke – en stilling ved Finnsnes trafikkstasjon og en stilling ved Harstad trafikkstasjon. Jevnlig reising til øvrige trafikkstasjoner i nord må påregnes.

I søknaden må det oppgis om det søkes på stilling ved Finnsnes trafikkstasjon eller ved Harstad trafikkstasjon.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdets hovedoppgave er kundebehandling i skranke. Dette innebærer blant annet utstedelse av førerkort, registrering av kjøretøy, saksbehandling og prøveleder teori.

Arbeidet foregår i direkte dialog med kunden, og vi søker derfor etter personer som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet. Vi kan ikke alltid gjennomføre det kunden ønsker, så man må være komfortabel med å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra høgskole med relevante fag, min. 2 år er ønskelig
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra servicevirksomhet eller offentlig tjenesteyting, spesielt vil «ansikt til ansikt» kommunikasjon vektlegges
 • Relevant erfaring fra saksbehandling for førerkort- og/eller kjøretøytjenester vil bli vektlagt
 • Det stilles krav til at du kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig i norsk og engelsk
 • Har førerkort klasse B

Personlig egenskaper

 • Vi søker en medarbeider som er nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt med meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene? Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kontorsjef Annichen Hansen Solvold, tlf. 994 62350.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger