Kundeansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kommune-CSIRT vil ha ansvaret for informasjonsdeling fra nasjonalt og internasjonalt sikkerhetsmiljø og til den enkelte kommune, fylkeskomunne eller statlig aktør som er kunde av senteret. Kommune-CSIRT vil også bidra med kunnskap og hendelsesdata fra lokal sektor til sentrale myndigheter og resten av sikkerhetsmiljøet i Norge. Senteret kommer til å samarbeide tett med statlige og regionale organsisasjoner som DSB, fylkesmennene og Forsvaret.

Tjenester senteret skal levere:

 1. Løpende sortere, evaluere og distribuere informasjon og anbefalte tiltak til deltagende kommuner basert på sårbarheter og trusler
 2. Opplæring og trening
  1. Utarbeide og gjennomføre opplæring innen sikker atferd og hvordan opptre for å redusere mulighet for å bli utsatt for datakriminalitet
  2. Trene på å håndtere uønskede informasjonssikkerhets hendelser som inntreffer på grunn av sårbarheter, vanvare og uheldige omstendigheter samt datakriminalitet, spionasje, sabotasje og terror.
 3. Gjennomføre tilstandsmålinger og gi råd og veiledning om hvordan redusere muligheten for uønskede hendelser. Både arbeidsprosesser, organisatoriske- og tekniske forhold vil vurderes.
 4. Bistå med kompetanse ved analyser og/eller tiltak på konkrete problemstillinger i kommunen.
 5. Bistå med å sikre bestillerkompetanse ved anskaffelser av ny funksjonalitet eller – systemer.
 6. Etablere og installere sensorer som overvåker og måler tilstand i kommunens IT infrastruktur.
 7. Bistå ved incidenthåndtering.

6 og 7 vil tilbys gjennom partnere, mens de andre tjenestene skal senteret bygge opp egen kompetanse og løsninger på.

Kundeansvarlig vil som hovedoppgave:

 • Identifisere og etablere nye kunder av senteret.
 • Løpende følge opp og utvikle kundeforhold.
 • Identifisere kundebehov og bidra til at senteret leverer på disse.
 • Gjennomføre en del av opplærings- og treningsaktiviteter med den enkelte kunde.
 • Rådgivning til senterets kunder

Krav og ønsker til utdannelse, erfaring og egenskaper. Jo flere som matcher, jo bedre:

 • Utdanning innen markedsføring/økonomi eller data/informatikk på bachelornivå eller høyere. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra salg eller tjenesteleveranser til offentlig sektor, gjerne innen IKT.
 • Evne til å bygge gode og varige relasjoner med senterets kunder.
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er en fordel med norsk statsborgerskap da søkeren kan få behov for sikkerhetsklarering.

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner, er selvdrevne, strukturerte, samarbeidsvillige og serviceinnstilte. Du må også ha evnen til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner. Senteret samhandler med kunder og samarbeidspartnere til enhver tid, så evnen til å bygge og opprettholde gode relasjoner er avgjørende

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av IKT sikkerhet.
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk, nyopprettet virksomhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger og samarbeidspartnere med høy kompetanse.
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordning.
 • Moderne kontorlokaler med bra beliggenhet i Lillehammer og på Gjøvik.
 • Lønn etter avtale.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ble du engasjert av å lese om dette? Ta kontakt med Jan Tore Meren, Tlf 905 92 622 for en utfyllende prat, eller send søknad til jt@meren.no

Kontaktpersoner

Bjørn Tveiten
E-postadresse: bjorn@kommunecsirt.no
Mobil: 408 54 444

Hvem er Kommune-CSIRT?

Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren.