Kripos søker ny seksjonssjef for IKT-seksjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kripos søker en ny medarbeider til den spennende stillingen som seksjonssjef for IKT-seksjonen. Vi ønsker en samfunnsengasjert og dyktig medarbeider med gode kommunikasjons- og lederevner som vil være med å sikre gode IKT-tjenester for Kripos' ansatte. 

Seksjonen består i dag av 12 medarbeidere. Oppgavene omfatter drift, vedlikehold og systemutvikling av servere, datanettverk, masselager og backup, samt å ivareta internasjonale kommunikasjonsløsninger. Deler av infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjeneste (PIT). 

Seksjonen har teknisk forvaltningsansvar for mange kritiske IT-systemer og har et av Norges største masselagre. Dette bidrar til at Kripos og politiet for øvrig kan utøve sine oppgaver på best mulig måte. Seksjonen har ansvar for implementering av IKT-strategiske tiltak og er en viktig premissleverandør i Kripos' teknologisatsing. Den som ansettes, må påregne å være en viktig bidragsyter i etableringen av National Cybercrime Centre (NC3). 

Som seksjonsleder har du ansvaret for den daglige ledelsen av seksjonen. Ansvaret omfatter seksjonens strategi og resultater, personaloppfølging og økonomi. Du har også ansvar for å planlegge seksjonens oppgaveløsning med sikte på effektiv ressursbruk. Personlige egenskaper og motivasjon for fagfeltet vil bli vektlagt. 

Stillingen er for tiden plassert ved Administrasjonsavdelingen, som har ca. 60 ansatte. 

 

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Uavhengig av hvilken stilling du søker på, er det en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. 

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivået "Hemmelig". 

Søknader uten vitnemål/attester vil ikke bli behandlet.

 

Arbeidsoppgaver

 • faglig og administrativt ansvar for seksjonens aktiviteter og ressurser, herunder budsjett og personalansvar
 • operativ ledelse av IKT-drift
 • delta i og/eller lede relevante arbeidsgrupper, prosjekter og møter, både internt og eksternt
 • kommunikasjon med leverandører, samarbeidspartnere, ledere og brukere, i og utenfor Kripos
 • pådriver for utvikling av eksisterende løsninger og etablering av nye løsninger

 

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • oppdatert og bred IT-kompetanse (telekommunikasjon, infrastruktur, sikkerhet)
 • ledererfaring
 • god rolle- og forretningsforståelse
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • kjennskap til statlig sektor og politiets organisasjon og arbeidsmåte
 • erfaring fra endringsledelse med gode resultater
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

 

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god relasjonsbygger
 • evne til å motivere medarbeiderne
 • resultatorientert, strategisk og helhetstenkende
 • evne til å koordinere og utnytte potensialet i det tverrfaglige samarbeidet med resten av Kripos
 • et analytisk perspektiv i en hektisk hverdag

 

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonssjef, SKO 1211, i lønnsspennet fra kr 722 400 til 966 900 (ltr. 77–87). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden i nytt og moderne treningsrom
 • sentral beliggenhet på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser

Kontaktpersoner

Roar Skuggedal
Administrasjonssjef
Stein Damman
IKT-sikkerhetssjef
Telefonnummer: (+47) 23 20 80 11

Hvem er Kripos?

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.