Kripos søker JAVA utvikler

JAVA utvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll søker en engasjert medarbeider til design, videreutvikling, implementering og dokumentasjon av Java-applikasjoner. Vi søker en allrounder som kan jobbe på samtlige lag i applikasjonen (front-end og back-end), og har evne til å utføre implementeringen i samarbeid med andre. Her får du mulighet til å være en del av et politi- og teknologimiljø med høy faglig kompetanse, og bidra i politiets bekjempelse av organisert og alvorlig kriminalitet. Du må være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og intern organisering.

Kripos har nasjonalt ansvar for tilrettelegging av avlytting av telefoni- og datakommunikasjon for norsk politi. Vi har også ansvaret for teknologiutviklingen av faget og samarbeider tett med andre sikkerhets- og politimyndigheter i Norge og utlandet.

Seksjonen samarbeider med både tilbydere av IP- og teletjenester og leverandører av spesialløsninger for avlytting og posisjonering. Vi har spesialistkompetanse innen blant annet IP-nettverk, telesystemer, informasjonssikkerhet, posisjonering, operativsystemer, IT-drift og programvareutvikling, og vi legger vekt på kompetanseheving.

Seksjonen inngår i Avdeling for teknologi og operative tjenester, som i tillegg har ansvar for fagfeltene elektroniske spor, politiarbeid på internett, operativ kriminalanalyse og operative tjenester. Avdelingens hovedoppgaver er bevissikring, metodeutvikling, bistand til norsk politi og aktiv deltagelse i Kripos' etterforskning. Avdelingen har i overkant av 100 medarbeidere med politifaglig og teknologisk bakgrunn.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Innsendte søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået "Hemmelig".

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle ny funksjonalitet
 • Videreutvikle og vedlikeholde eksisterende tjenester
 • Utarbeide spesifikasjoner og dokumentasjon
 • Utarbeide estimater for utviklingsoppgaver
 • Delta i interne og eksterne prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God kjennskap til systemutvikling i Java med Spring
 • God kjennskap til front end-utvikling med Javascript og Angular e.l.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til Bootstrap, css og html.
 • Kjennskap til webtjenester, både REST og SOAP
 • Kjennskap til SQL-databaser
 • Kjennskap til verktøy som Git og Maven
 • Evne til å lage testbar programvare av høy kvalitet med verktøy som JUnit og Jasmine

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Kvalitetsbevisst

Vi tilbyr

 • Fast stilling som overingeniør (SKO 1087) / senioringeniør (SKO 1181). Overingeniør avlønnes i lønnsspennet kr. 524 200–631 700 (ltr. 60–70), avhengig av kvalifikasjoner. Senioringeniør avlønnes i lønnsspennet kr. 576 100–731 400 (ltr. 65–77), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte personer kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for gunstig boliglån.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetaling.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø.
 • En dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling.
 • Sentral beliggenhet på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser.

Kontaktpersoner

Øyvind H. Berge
Sjefingeniør
Telefonnummer: +47 23 20 82 62

Hvem er Kripos?

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.