Kripos søker en utvikler som kan styrke politiets metoder på internett

Utvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte (IRES) søker etter en kreativ utvikler som kan bidra til å styrke politiets kapasitet på innhenting av informasjon fra ulike kilder på internett.

Sikring av spor fra internett blir stadig mer aktuelt i alle typer saker, og vi ser etter noen som kan bidra til å effektivisere dette arbeidet gjennom utvikling av verktøy for både Kripos, norsk politi, og politienheter i andre land.

Du vil få mulighet til å være med på å utvikle og utforme metodene politiet benytter i bekjempelse av kriminalitet.

Seksjonen har som primæroppgave å styrke Kripos' og politiets evne til å drive politiarbeid på internett. Hovedoppgavene er bistand til politidistriktene og særorganene, verktøy- og metodeutvikling innen skjult og åpen etterforskning på internett, forebygging og etterretning på internett samt kompetansedeling på disse områdene.

Seksjonen inngår i Avdeling for teknologi og operative tjenester, som har ansvar for fagfeltene elektroniske spor, nasjonal kommunikasjonskontroll, operativ kriminalanalyse og operative tjenester. Avdelingens hovedoppgaver er bevissikring, metodeutvikling, bistand til norsk politi og aktiv deltagelse i Kripos' etterforskning. Avdelingen har i overkant av 100 medarbeidere med politifaglig og teknologisk bakgrunn.

Kripos etablerer nå et nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), som IRES mest sannsynlig vil bli en del av. Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle programvare for sikring av informasjon fra internett
 • Innsamle strukturerte og ustrukturerte data fra ulike internettjenester
 • Tilrettelegge data for etterforskning og analyse
 • Utveksle data mellom systemer
 • Identifisere behov for nye tjenester og applikasjoner
 • Holde seg oppdatert på ny teknologi og nye metoder

Kvalifikasjoner

 • Eksamen fra relevant høyskole eller universitet
 • Erfaring med utvikling i Python og gjerne andre programmeringsspråk
 • Fortrolig med både Windows og Linux
 • God kompetanse på internettprotokoller og hvordan applikasjoner kommuniserer over nettverk
 • Kunne bearbeide og sammenstille data fra ulike tjenester og formater
 • Kunne utvikle webapplikasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være en fordel med kunnskap om noen av disse områdene:

 • App-utvikling
 • Digital forensics
 • Reverse engineering
 • Krypteringsteknikker
 • Autentiseringsmekanismer
 • Big data
 • Maskinlæring
 • Design av brukergrensesnitt
 • Oppsett og bruk av virtuelle maskiner
 • Container-teknologier

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, positiv og strukturert
 • Nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert
 • Interessert i kunnskap om ny teknologi og nye tjenester
 • Åpen, imøtekommende og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Fast stilling som senioringeniør SKO 1181 i lønnsspennet 569 000–722 400 (ltr. 65–77) eller som Overingeniør SKO 1087 i lønnsspennet 517 700–623 900 (ltr. 60–70), avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for gunstig boliglån
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetaling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • En dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • Sentral beliggenhet på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser

Kontaktpersoner

Anne Paula Amrud
Rådgiver
Lone Charlotte Pettersen
Seksjonsleder

Hvem er Kripos?

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.