Kripos søker 1-3 omvendte utviklere / "reverse engineers"

Omvendte utviklere / "reverse engineers"

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for elektroniske spor ved Kripos søker dyktig medarbeiderere med kompetanse innen reverse engineering.

Kripos fortsetter å bygge kapasitet og kompetanse for å møte et mer digitalisert kriminalitets- og trusselbilde, og fortsetter opptrappingen mot målet om å bli et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver innen 2021.

NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret utvikler taktiske og tekniske metoder, driver kompetanseoverføring og bistand til øvrige deler av politiet. NC3 har en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse. Les og lær mer om NC3, seksjon for elektroniske spor og de faglige utfordringene som skal løses på www.politiet.no/kripos-espor 

Seksjon for elektroniske spor inngår i det nasjonale cyberkrimsenteret (NC3) og er politiets teknologiske spydspiss for datatekniske undersøkelser, og er blant Europas ledende innen sikring av elektroniske spor og utvikling av nye metoder for dette. Seksjonen har et avansert data- og elektronikklaboratorium der spor og bevis sikres fra elektronisk utstyr, digitale lagringsmedier og internett.

I arbeidet med avanserte datatekniske undersøkelser og metodeutvikling, styrker seksjonen kapasiteten innen reverse engineering. Hovedfokuset er å omgjøre binær datamaskinkode og data til lesbar form , slik at vi bedre kan forstå og avdekke virkemåter og implementasjon av elektronisk utstyr, apper og programvare. Målet er å utvikle nye metoder for sikring og analyse.

Du vil være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag samtidig som du jobber helt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi søker deg som er løsningsorientert og har en kreativ tilnærming, som liker høyt tempo og nye utfordringer, og som samarbeider godt på tvers av profesjoner. 

Det forutsettes at du har god rolleforståelse, interesse for fagfeltet og motivasjon for personlig videreutvikling.

Kripos følger kriminalitetsutviklingen og fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.

Personlig egnethet, motivasjon for fagfeltet og resultater fra utdanning vil bli vektlagt.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivået "HEMMELIG". 

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.       

Arbeidsoppgaver

 • reverse engineering av programvare, apper og/eller firmware
 • finne nye metoder for sikring og analyse av elektroniske spor
 • være oppdatert på ny teknologi, metoder og verktøy innen fagområdet
 • bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsfora innen fagområdet
 • bidra til kompetanseoverføring til politidistriktene
 • delta i metodeutvikling (R&D)

Kvalifikasjoner

 • utdanning fra universitet eller høyskole innen elektronikk, data- eller kommunikasjonsteknologi. Relevant erfaring vil kunne erstatte kravet til formell utdanning
 • erfaring med programmering i C/C++, Python eller liknende
 • erfaring med program for analyse av firmware og programvare som f.eks. IDA Pro
 • erfaring innen en eller flere arkitekturer, eksempelvis x86, x64, ARM og MIPS
 • dypgående erfaring med operativsystem som Android, iOS, Linux, Windows, macOS eller lignende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • erfaring med reverse engineering av programvare, firmware eller hardware
 • kunnskap om kryptografi
 • erfaring med kildekodeanalyse
 • erfaring med utvikling på "embedded" plattformer som Android, iOS, eller lignende
 • erfaring med og analyse av, nettverksprotokoller og nettbaserte tjenester

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • nøyaktig, strukturert og med evne til å dokumentere metoder og løsninger
 • initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • evne til å sette seg inn i nye teknologier og områder
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som senioringeniør (SKO 1181), fra kr 640.200-934.800 (ltr.70-85) brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Steffen E. Thorkildsen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 23 20 84 65

Hvem er Kripos?

Kripos er det nasjonale kompetansesenteret i politiet i kampen mot organisert og annan alvorleg kriminalitet. Vi yter hjelp til politidistrikta og har spisskompetanse blant anna innanfor taktisk etterforsking, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilde etterforskingsmetodar, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessutan behandlingsansvarleg for dei sentrale politiregistra og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligg òg ved Kripos.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle av befolkninga. Det er difor eit mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere fleire personar med innvandrarbakgrunn. Den som blir tilsett, må ha plettfri vandel. Det kan bli innhenta ein uttømmande politiattest.

Etter at søknadsfristen er gått ut, blir det utarbeidd ei offentleg søkarliste med namnet og alderen til søkaren i tillegg til stillings-/yrkestittel og bustads-/arbeidskommune. Søkaren kan be om å ikkje stå på søkarlista. Dersom vi ikkje godtek oppmodinga, kan opplysningar om søkaren likevel bli offentleggjorde. Søkaren vil i så fall bli varsla.

Les mer om Kripos og se flere ledige stillinger