Krigsskolen søker selvstendig og kreativ IKT-konsulent

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. oktober, 2016. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IKT-konsulent – 2 stillinger ved Krigsskolen på Linderud i Oslo

Krigsskolen er en militær høyskole underlagt Hæren. Høyskolen tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen fører frem til bachelorgrad.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge, utvikle, kontrollere og vedlikeholde skolens ingeniørnettverk og frittstående datamaskinpark, inkludert simulator-system og skolens pedagogiske plattform (p.t. It`s learning).
  • Planlegge og utvikle skolens IKT-løsninger for undervisning. Ivareta drift og vedlikehold av IKT-anlegget inkludert frittstående, bærbare og stasjonære pcer på nettverket.
  • Være lokal driftskoordinator for FISBasis nettverksinfrastruktur i samarbeid med FLO IKT og INI OPS. Koordinere innkjøp og forvaltning av IKT-materiell til ansatte og kadetter ved KS.
  • Rekvirere IKT-materiell mot etablerte rammeavtaler i FIL. Ivareta teknisk brukerstøttefunksjon og gi nødvendig støtte til brukerstøttepersonell herunder forslag til implementering av forbedringer innen hardware, software og mobiltelefoner.
  • Bistå i utvikling, støtte, oppfølging og ledelse av lærlinger i tjeneste ved IKT. Utvikle, støtte og lede lærlinger i den daglige tjenesten ved IKT.

Kvalifikasjoner

  • Bachelor i informasjonsteknologi      eller tilsvarende. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter      vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
  • Minimum to års relevant      arbeidserfaring, deriblant nettverk og Microsoft servere/klienter
  • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres      for Hemmelig før tiltredelse
  • Den som tilsettes må kunne godkjennes som      veileder

Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til å finne kreative løsninger og evne til selvstendighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Krigsskolen ligger i nær tilknytning til marka, har egne treningsfasiliteter, barnehage og en svært god kantine. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

Tilsettingsdato:           Snarest

Arbeidssted:               Oslo, Linderud (Utfartsveien 2, 0593 Oslo)

Tilsetningsforhold:      Fast

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, ltr 46 – 54
(kr 406 100 - 465 000 brutto per år), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos seksjonssjef Roar Wold på tlelefon 23 09 93 34, og administrative spørsmål til personellsjef Ola Bragstad, tlf. 23 09 9404.

SLIK SØKER DU

Søknadsfrist: poststemplet innen 7. oktober 2016

Søknaden merkes ”IKT konsulent” og sendes pr. post med CV og kopi av vitnemål til:

Krigsskolen

Pb 800 Postmottak

2617 Lillehammer

Søknader uten kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert. Søknadspapirene vil ikke bli returnert.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Ola Bragstad
Personellsjef
Telefonnummer: +47 23 09 94 04
Roar Wold
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 23 09 93 34

Hvem er Forsvaret - Krigsskolen?

Krigsskolen er en militær høyskole underlagt Hæren. Høyskolen tilbyr grunnleggende profesjonsutdanning som skal gi offiserer kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem skikket til å løse sine fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen fører frem til bachelorgrad. Krigsskolen har også ansvar for videregående befalsutdanning (VBU).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforhold for personer med redusert funksjonsevne.