Kreative og relasjonelt sterke individer søkes for å lede operasjoner i det digitale rom

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hovedoppgaven vil være å planlegge, lede og sikre leveranse i tekniske innsamlingsoperasjoner, samtidig som man bidrar i utviklingen av nye og spennende konsepter for etterretning i det digitale rom. Som operasjonsleder bør man være kreativ for å se muligheter, relasjonelt sterk for å fungere som bindeledd mellom teknisk spisskompetanse og overordnede analysemiljøer, samt selv inneha god teknisk forståelse.

Arbeidsoppgaver

  • Lede, planlegge, risikovurdere og evaluere innsamlingsoperasjoner i det digitale rom.
  • Bidra til å utarbeide konsepter for etterretning i det digitale romt.
  • Bidra til vedlikehold og videreutvikling av prosesser for dataflyt og prosessering.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

  • Det kreves bachelorgrad innenfor relevant teknisk fagområde (informatikk, telematikk informasjonssikkerhet o.l). Utvist realkompetanse kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning utover videregående skole. 
  • Det er i tillegg ønskelig med utdanning innen teknologiledelse, prosjektledelse, ledelse av informasjonssikkerhetsmiljøer eller andre typer operativ ledelse. 
  • Det er ønskelig med mastergrad innenfor relevante fagområder. 

Krav til tjenesteerfaring: 

Det kreves erfaring innen et av følgende områder: analysearbeid, prosjektledelse, etterretningsrelatert tjenesteerfaring og risikostyring. 

Særskilte krav: 

  • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk. 
  • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
  • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf forsvarsloven, jf forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som samarbeidsevner, vurderingsevne og kreativitet vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Rådgiver (kode 1434) i lønnstrinn 62-70/fra kr 537700 til kr 623900 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 23 09 52 99

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger