Kreative og relasjonelt sterke individer med god telekom kompetanse søkes

Overingeniør / senioringeniør.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig stilling som overingeniør / senioringeniør.

Hovedoppgaven vil være planlegging, etablering og optimalisering av nettverk. 

Stillingene vil være tett knyttet til eksisterende kompetansemiljøer innen fagområdet. I det ligger muligheten til å jobbe med Norges skarpeste hoder på et viktig satsningsområde med nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver. Vi søker kreative og relasjonelt sterk personer som kan fungere som bindeledd mellom teknisk spisskompetanse og overordnede produksjonsmiljøer, og som selv innehar god teknisk kompetanse.

Stillingen har funksjon som Tech lead nettplanlegger.

Arbeidsoppgaver

 • Lede planlegging og etablering av fiberbasert aksessnett basert på IP/MPLS 
 • Kontinuerlig optimalisering av nettverk basert på sikkerhet og oppetid 
 • Delta i produktutvikling og gjennom det forstå kundenes ønsker og behov 
 • Bidra til vedlikehold og videreutvikling av rutiner for dataflyt og prosessering 
 • Opparbeide fagkompetanse, spesielt innen nettverksteknologi og prosessering

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen relevante fagområder som eksempelvis IT eller telekommunikasjon. Relevant erfaring/utvist realkompetanse kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning 
 • Teknisk innsikt og sikkerhetsforståelse 

Det er ønskelig med: 

 • Utdanning innen teknologiledelse, ledelse av informasjonssikkerhetsmiljøer 
 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevante fagområder 
 • Det er videre ønskelig med erfaring innen minst ett av følgende områder: IKT/Telekom kvalitets- og sikkerhetsledelse 
 • Planlegging eller drift av moderne nettverk basert på IP/MPLS 
 • Høyhastighetsnettverk, ruting, filtrering eller lastbalansering 
 • Nettverksprodukter fra større leverandører som f.eks Cisco. 

Særskilte krav: 

Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk samt interesse for teknologi og informasjonssikkerhet. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk.. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Egenskaper som pålitelighet og evne til å se løsninger, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.vektlegges.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) I lønnstrinn 63-70/kr 555 100 - 631 700 eller senioringeniør (kode 1181 I lønnstrinn 68-75/kr 607 700 - 695 500 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger