Kreative og relasjonelt sterke individer med god telekom kompetanse søkes

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Overingeniør (kode 1087) / senioringeniør (kode 1181) 

Hovedoppgaven vil være å planlegge, etablere og optimalisere aksessnett, for tilerettelagt innhenting i det digitale rom. 

Stillingene vil være tett knyttet til eksisterende kompetansemiljøer innen fagområdet. I det ligger muligheten til å jobbe med Norges skarpeste hoder på et viktig satsningsområde med nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver. Vi søker kreative og relasjonelt sterk personer som kan fungere som bindeledd mellom teknisk spisskompetanse og overordnede produksjonsmiljøer, og som selv innehar god teknisk kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Tech lead nettplanlegger 

  • Lede planlegging og etablering av fiberbasert aksessnett basert på IP/MPLS.
  • Delta i tekniske forhandlinger og oppfølging av telekom leverandører.
  • Kontinuerlig optimalisering av aksessnettet basert på sikkerhet og oppetid.
  • Delta i produktutvikling og gjennom det forstå kundenes ønsker og behov.
  • Bidra til vedlikehold og videreutvikling av rutiner for dataflyt, prosessering.
  • Opparbeide ny fagkompetanse, spesielt innen aksessteknologi og prosessering.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning/tjenesteerfaring: 

  • - Bachelorgrad eller tilsvarende innen relevante fagområder som eksempelvis IT eller telekommunikasjon. Relevant erfaring/utvist realkompetanse kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning.
  • Teknisk innsikt og sikkerhetsforståelse.

Det er ønskelig med: 

Utdanning innen teknologiledelse, ledelse av informasjonssikkerhetsmiljøer.

Mastergrad eller tilsvarende innen relevante fagområder.

Det er ønskelig med erfaring innen minst ett av følgende områder: IKT/Telekom kvalitets- og sikkerhetsledelse, planlegging eller drift av moderne nettverk basert på IP/MPLS, høyhastighetsnettverk, ruting, filtrering, lastbalansering, nettverksprodukter fra større leverandører som f.eks Cisco.

Særskilte krav: 

Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk samt interesse for teknologi og informasjonssikkerhet. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som pålitelig, løsningsorientert, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1080)/63-70/kr 548 200 - 623 900 eller senioringeniør (kode 1181)/68-75/kr 600 200 - 686 900 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
(10.00-11.00)
Telefonnummer: 23094563

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger