Kreativ GIS-ingeniør søkes til neste generasjons digitale tjenester

Geodataingeniør/overingeniør

Avdelingen Kart og GIS er organisert under tjenestested Geodata hos landets femte største kommune. Geodatas samfunnsoppdrag er å sørge for god, effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private kunder, samt bidra til digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester i kommunen. Ajourføring av kommunens grunnkart, produksjon av temakart- og GIS-analyser, applikasjonsforvaltning og utvikling av nye digitale tjenester samt IT-prosjektledelse, er sentrale oppgaver for avdelingen. Avdeling Kart og GIS jobber opp mot fagmiljøene for å tilrettelegge kartdata og digitale løsninger. Vi bruker GISLINE til dataforvaltning, ESRI Enterprise og FME til GIS-analyser, visualisering, samt web- og mobile tjenester. Avdelingen står overfor store utviklingsbehov med 3D visualisering og forvaltning.

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå en dyktig, kreativ GIS-utvikler til en 100% fast overingeniørstilling i avdelingen.  Som GIS-utvikler skal du sørge for at geodata blir oppdatert i våre GIS-løsninger, levere nye digitale tjenester til serverløsninger, web-applikasjoner, desktop-produkter og mobile løsninger. Du vil ha et tett og aktivt samarbeid med mange dyktige kollegaer og få jobbe med spennende prosjekter som for eksempel nye planutvikling, "smart city", mobilitet, maskinlæring og innbyggerdialog- og medvirkning.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre stedfestedeinformasjon for interne og eksterne brukere
 • Utvikle, integrere og konfigurere våre ulike GIS-løsninger
 • Automatisere arbeidsprosesser
 • 3D-modellering, modellsamordning og visualisering av romlig data
 • Være ansvarlig for systemforvaltning, brukerstøtte og rådgiving innenfor kommunens ulike GIS-systemer
 • Aktivt samarbeide med andre interne og eksterne utviklingsteam
 • Veilede og bistå interne og eksterne brukere om data og GIS-relaterte spørsmål
 • Lede og delta i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet i GIS / informatikk/ geomatikk, minimum bachelornivå
 • Minimum 3-års relevant arbeidserfaring. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Dokumentert erfaring med ESRI-teknologi, FME og systemforvaltning
 • Erfaring med å jobbe mot REST API

Ønskelig med

 • erfaring og kjennskap med mobiltjenester
 • kjennskap /erfaring med standardisering SOSI/BIM
 • kjennskap til og erfaring med 3D teknologi som VR og drone
 • kjennskap og erfaring med GISLINE programvare 
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert i GIS,  liker å boltre deg i anvendelse av nye teknologier til daglig produksjon
 • Du samarbeider på tvers av ulike fagområder, samtidig jobber du selvstendig, strukturert og nøyaktig 
 • Du jobber analytisk, strategisk og ser helhetsbildet 
 • Du trives med høyt tempo og kan levere på korte frister
 • Du er løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig  

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø
 • Fokus på teknologi, innovasjon og nytenkning
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Lønnes som overingeniør avhengig av erfaring og kompetanse. For særskilt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig

Kontaktpersoner

Annie XiuQin Chen
Geodatasjef
Telefonnummer: (+47) 948 85 631

Hvem er Bærum kommune ?

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger