Kraftverkssjef Trondheim

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Midt-Norge er en del av forretningsområde Produksjon i Statkraft, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Anleggene i regionen blir driftet av fem kraftverksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk og administrativ stab. Kraftverksgruppe Trondheim drifter og vedlikeholder 17 vannkraftverk i Nea og Nidelva vassdraget, med en årlig produksjon på 2,6 TWh.

Kraftverksjefen har det daglige ansvaret for å gjennomføre vedlikehold, opprettholde tilgjengelighet og produksjon i Statkrafts vannkraftanlegg som ligger i Nea/Nidelv vassdraget.

Din rolle:

 • Utvikle HSSE-arbeidet i kraftverksgruppa, og sikre tilstrekkelig risikoforståelse og gode HSSE-resultater
 • Etterleve interne og eksterne krav knyttet til drift og vedlikehold av kraftanleggene
 • Optimere vedlikeholdet gjennom god planlegging, gjennomføring og analyse, samt feilretting og rotårsaksanalyser ved ikke-planlagte feil i anleggene
 • Håndtering av beredskapssituasjoner i tråd med gjeldende planverk
 • Å opptre som vår lokale representant i vertskommunene og lokal media
 • Forvaltning av våre eiendommer i området
 • Utvikle og tilpasse organisasjonen din, og også legge til rette for medarbeidernes opplæring og videreutvikling
 • Delta i regional ledergruppe og bidra til utvikling av hele regionen

Din profil:

 • Masterutdannelse, eller tilsvarende
 • Ledererfaring, helst fra energibransjen eller annen relevant industri
 • Høy integritet og etiske verdier
 • God HSSE forståelse og engasjement
 • Forretningsorientert og interesse for kraftverksdrift
 • Utmerkede kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Resultatorientert med evne til å drive kontinuerlig forbedring
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy
 • Utmerket relasjonskompetanse med evne til nettverksbygging og samarbeid
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør
 • Førerkort klasse B

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse og nyskaping
 • Mangfold med tanke på kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Ingeborg Dårflot
Regionsdirektør
Telefonnummer: +47 41640990

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.