Kraftverkssjef – Lærdal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til å lede selskapets vannkraftproduksjon søkes Kraftverkssjef.

SENTRAL ROLLE – VIDEREUTVIKLING - LEDELSE

Kraftverksjefen er plassert ved kraftverket i Borgund i Lærdal og har en meget sentral rolle i Østfold Energi. Stillingen rapporterer direkte til Administrerende Direktør. Hovedoppgaven er å videreutvikle, drifte og vedlikeholde vannkraftverkene. Målet er å optimalisere produksjonen og samtidig ivareta interessenter som grunneiere, kommunene og NVE. Samtidig er det viktig at du bidrar i utviklingen av hele selskapet. For å lykkes er det viktig at du er flink til å bygge og utvikle mennesker, og samtidig er tydelig og har høy gjennomføringsevne.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og videreutvikle organisasjonen – bygge kompetanse og kultur
 • Overordnet planlegging, oppfølging og utvikling av anlegg og arbeidsform. Kontinuerlig forbedring og videreutvikling er sentralt.
 • Sikre gode relasjoner mot vertskommune, lokale og sentrale myndigheter, grunneiere og NVE

Vi ser etter deg som har:

 • Høyere teknisk utdannelse, gjerne med økonomisk / ledelsesmessig påbygning.
 • Bred ledererfaring, gjerne også bakgrunn fra prosjektledelse.
 • Solid erfaring fra produksjons - og/eller prosessindustri.
 • Erfaring fra kraftbransjen er en fordel, men ingen forutsetning.
 • Gjerne kjennskap til lean og kontinuerlig forbedring.

Du kjennetegnes ved:

 • Du lytter og involverer, forankrer godt og er beslutningssterk og tydelig
 • Utvikler mennesker og bygger god kultur
 • Er sosial og flink med relasjoner
 • Kommuniserer godt på alle nivåer
 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og nytenkende – tør å utfordre
 • Strukturert og analytisk
 • Grundig, ordentlig og ryddig og tenker langsiktig

Vi tilbyr

 • En meget spennende og sentral rolle med stort ansvar både i selskapet og i lokalsamfunnet
 • Et viktig samfunnsoppdrag ved å forvalte naturressurser gjennom bærekraftig vannkraftproduksjon.
 • Å være med å bidra i det grønne skiftet
 • Et meget spennende selskap med tydelig vilje og evne til utvikling
 • Solide ressurser og rammer til å gjennomføre
 • En meget interessant bransje i sterk utvikling
 • Meget godt arbeidsmiljø og hyggelige og dyktige kollegaer

Betingelsene er konkurransedyktige

 

 

Registrer søknad og CV snarest på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Kontaktpersoner

Anette Hansen
Rådgivere i Experis Executive
Telefonnummer: 900 80 079
Øystein Dahl
Rådgivere i Experis Executive
Telefonnummer: 905 68 285

Hvem er ØSTFOLD ENERGI AS?

Østfold Energi produserer fornybar energi - vannkraft, vindkraft og varme, og er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Utgangspunktet er vannkraft som er sentralt og står for en høy andel av energiproduksjonen. Østfold Energi eier og driver ti heleide og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og Østfold. Gjennom NGK Utbygging AS bygger selskapet ut nye småkraftprosjekter.

Samtidig har selskapet vært tidlig ute med å etablere seg innen nye energiformer og er i dag en pådriver i utviklingen av nye vindkraftprosjekter gjennom Zephyr AS. Østfold Energi har også 6 heleide fjernvarmeanlegg i Østfold.

Selskapet hadde i 2017 en omsetning på 570 MNOK og har en solid økonomi.

Les mer på www.ostfoldenergi.no