Kraftverksjef Glomfjord

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Nord-Norge er en del av forretningsområdet Produksjon, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Anleggene i regionen blir driftet av tre kraftverksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk og administrativ stab. Kraftverksgruppe Glomfjord drifter og vedlikeholder 4 vannkraftverk i Glomfjord/Svartisen-området, med en årlig produksjon på 2,2 TWh.

Kraftverksjefen har det daglige ansvaret for å gjennomføre vedlikehold, opprettholde tilgjengelighet og produksjon i Statkrafts vannkraftanlegg som ligger i Glomfjord/Svartisen-området.

Arbeidsstedet er Glomfjord i Meløy kommune.

Din rolle:

 • Utvikle HMS-arbeidet i kraftverksgruppen, og sikre tilstrekkelig risikoforståelse og gode HMS-resultater
 • Etterleve interne og eksterne krav knyttet til drift og vedlikehold av kraftanleggene
 • Optimere vedlikeholdet gjennom god planlegging, gjennomføring og analyse, samt feilretting og rotårsaksanalyser ved ikke-planlagte feil i anleggene
 • Håndtere beredskapssituasjoner i tråd med gjeldende planverk
 • Opptre som vår lokale representant i vertskommunene og lokal media
 • Forvalte selskapets eiendommer i området
 • Utvikle og tilpasse organisasjonen din, og også legge til rette for medarbeidernes opplæring og videreutvikling
 • Delta i regional ledergruppe og bidra til utvikling av hele regionen

Din profil:

 • Relevant utdanning på Bachelor eller Master-nivå
 • Ledererfaring, helst fra energibransjen eller annen relevant industri
 • Høy integritet og etiske verdier
 • God HMS-forståelse og -engasjement
 • Forretningsorientert og interesse for kraftverksdrift
 • Resultatorientert med evne til å drive kontinuerlig forbedring
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy
 • Utmerket relasjonskompetanse med evne til nettverksbygging og samarbeid
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør
 • Utmerkede kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse og nyskaping
 • Mangfold med tanke på kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordninger

Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på anlegg og lokasjoner i/utenfor regionen må påregnes.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

Kontaktpersoner

Dag Smebold
Telefonnummer: +47 95920223

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.