Kraftsystemanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. desember, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står overfor betydelige endringer. Mer vindkraft og solenergi, elektrifisering av transportsektoren og sokkelen, samt økende kraftutveksling med Europa skaper både utfordringer og muligheter. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. 

Enheten Kraftsystemplanlegging, i divisjon Teknologi og utvikling, har konsernansvar for tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. I tett samarbeid med andre fagmiljø i Statnett finner vi fram til gode langsiktige løsninger for kraftsystemet. Våre analyser er viktige innspill til ledelsen og myndighetene og danner et fundament for selskapets beslutninger og investeringer. Vi består i dag av ca. 50 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. 

Vi ønsker å styrke vår analysekapasitet og har nå en ledig stilling i avdeling for Forsyningssikkerhet. Avdelingen har ansvar for å vurdere forsyningssikkerhet i kraftsystemplanleggingen og utvikler både metoder og programvare for å kvantifisere leveringspålitelighet. Vi bidrar med kraftsystemanalyser og (analytisk) prosjektledelse inn i enhetens tverrfaglige leveranser. I tillegg arbeider vi for å utnytte større datamengder i analysene og legge til rette for mer datadrevne beslutninger. Statnett har et veletablert analysemiljø og vi kan tilby interessante og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og uformelt arbeidsmiljø. Vi ser i utgangspunktet etter en senioranalytiker, men er du dyktig med begrenset erfaring vil vi gjerne se din søknad. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede eller bidra i kraftsystemanalyser og konseptvalgutredninger
 • Utvikle script, verktøy og visualisering for analyser av forsyningssikkerhet 
 • Videreutvikle Statnetts metoder og produkter rundt risikovurderinger av forsyningssikkerhet 

Ønskede kvalifikasjoner

 • PhD, MSc eller tilsvarende innen elkraftteknikk eller relaterte fagområder
 • God forståelse av kraftsystemet og kraftmarkedet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med programmering er en fordel
 • Erfaring fra kraftsystemanalyse og modellutvikling er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Jobber selvstendig med sammensatte og utfordrende oppgaver
 • Stiller gode spørsmål og har sterkt ønske om å ta frem ny kunnskap
 • Samarbeidsorientert, initiativrik og vilje å bidra til egen og andres utvikling

Vi tilbyr

 • Arbeidssted: Oslo, Nydalen

Kontaktpersoner

Anders Grønstvedt
Telefonnummer: 98429722
Karin Løvebrandt
Telefonnummer: 91523792

Hvem er Statnett?

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. 

Våre verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger