Kraftsystemanalytiker

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står overfor betydelige endringer. Mer vindkraft og solenergi, elektrifisering av transportsektoren og sokkelen, samt økende kraftutveksling med Europa skaper både utfordringer og muligheter. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. 

Enheten Kraftsystemplanlegging, i divisjon Teknologi og utvikling, har konsernansvar for tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. I tett samarbeid med andre fagmiljø i Statnett finner vi fram til gode langsiktige løsninger for kraftsystemet. Våre analyser er viktige innspill til ledelsen og myndighetene og danner et fundament for selskapets beslutninger og investeringer. Vi består i dag av ca. 50 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. 

Vi ønsker å styrke vår analysekapasitet og har nå en ledig stilling i avdeling for Forsyningssikkerhet. Avdelingen har ansvar for å vurdere forsyningssikkerhet i kraftsystemplanleggingen og utvikler både metoder og programvare for å kvantifisere leveringspålitelighet. Vi bidrar med kraftsystemanalyser og (analytisk) prosjektledelse inn i enhetens tverrfaglige leveranser. I tillegg arbeider vi for å utnytte større datamengder i analysene og legge til rette for mer datadrevne beslutninger. Statnett har et veletablert analysemiljø og vi kan tilby interessante og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og uformelt arbeidsmiljø. Vi ser i utgangspunktet etter en senioranalytiker, men er du dyktig med begrenset erfaring vil vi gjerne se din søknad. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede eller bidra i kraftsystemanalyser og konseptvalgutredninger
 • Utvikle script, verktøy og visualisering for analyser av forsyningssikkerhet 
 • Videreutvikle Statnetts metoder og produkter rundt risikovurderinger av forsyningssikkerhet 

Ønskede kvalifikasjoner

 • PhD, MSc eller tilsvarende innen elkraftteknikk eller relaterte fagområder
 • God forståelse av kraftsystemet og kraftmarkedet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med programmering er en fordel
 • Erfaring fra kraftsystemanalyse og modellutvikling er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Jobber selvstendig med sammensatte og utfordrende oppgaver
 • Stiller gode spørsmål og har sterkt ønske om å ta frem ny kunnskap
 • Samarbeidsorientert, initiativrik og vilje å bidra til egen og andres utvikling

Vi tilbyr

 • Arbeidssted: Oslo, Nydalen

Kontaktpersoner

Anders Grønstvedt
Telefonnummer: 98429722
Karin Løvebrandt
Telefonnummer: 91523792

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger