Kraftsystemanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statnett SF har ansvar for en samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftsystemet. Enheten plan og analyse i divisjon for teknologi og utvikling har ansvar for Statnetts kraftsystem-, markeds- og økonomiske analyser. I tett samarbeid med de andre fagmiljøene i Statnett finner vi fram til gode framtidige løsninger for kraftsystemet som vi formidler gjennom konseptvalgutredninger, pedagogiske analyserapporter og presentasjoner. Analysene er viktige innspill til ledelsen og danner et fundament for selskapets strategier og investeringer.

Plan og analyse består i dag av 45 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Vi ønsker å styrke vårt fagmiljø innen kraftsystemanalyse og leveringspålitelighet. Utviklingen mot et kraftsystem med betydelig større innslag av fornybar kraftproduksjon samt høyere utnyttelse av kapasitetsmarginene gjør at behovet for kraftsystemanalyser og bruk av probabilistiske metoder øker. Enheten er organisert under divisjonen Teknologi og utvikling.

Vi søker etter en analytiker/senioranalytiker/fagspesialist som vil jobbe med analyser av kraftsystemet og leveringspålitelighet. Du vil få en sentral rolle i analyseprosjektene til Plan og analyse, og gjennom dette bidra til utviklingen av det norske kraftsystemet.

Både nyutdannede og erfarne oppfordres til å søke.

 

Den ideelle kandidatene har følgende kvalifikasjoner

 • PhD, MSc eller tilsvarende innen elkraftteknikk eller relaterte fagområder med gode akademiske resultater
 • Helhetlig forståelse av kraftsystemet og kraftmarkedet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra kraftsystemanalyse og modellutvikling er en fordel
 • Erfaring med programmering er ønskelig

 

Personlige egenskaper

 • Kan jobbe med sammensatte og utfordrende oppgaver
 • Arbeider analytisk, strukturert og selvstendig
 • Samarbeidsorientert, initiativrik og ønsker å bidra til utvikling av det faglige miljøet

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Christine Kaaløy, mobil 92255319. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no . Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger