Kraftsystem og kraftmarked er i endring. Vil du ha en sentral rolle?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Både kraftsystem og kraftmarked er i rask endring som følge av klimapolitikk, klimaendringer og teknologisk utvikling. Strøm tas i bruk på nye områder, særlig i transportsektoren. Nå styrker vi vårt fagmiljø for å møte disse endringene, og ser etter to dyktige medarbeidere til seksjon for kraftsystem i Energiavdelingen. Seksjonen består i dag av 15 personer, hovedsakelig sivilingeniører og samfunnsøkonomer.

Hos oss vil du arbeide med saker av stor samfunnsmessig betydning. Våre tekniske og samfunnsøkonomiske vurderinger er sentrale for beslutninger om konsesjon til kraftledninger, utenlandsforbindelser og kraftproduksjon. I tillegg til konsesjonssakene følger vi nettutviklingen i hele Norge gjennom ordningen med kraftsystemutredninger, som vi forvalter. Vi har også viktige oppgaver for forsyningssikkerheten for strøm i Norge – vi følger kraftsystem og –marked tett, håndterer beredskapssituasjoner og forvalter regelverket for rasjonering.

Seksjonen har et av Norges fremste miljøer for kraftsystem- og kraftmarkedsanalyse, og bruker kraftmarkedsmodeller blant annet til å lage NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse, i konsesjonssaker og i vurderinger av nytt regelverk og markedsdesign.

Seksjonen er sentral når NVE gir råd til Olje- og energidepartementet om utvikling av energipolitikken. Vi arbeider ofte i prosjekt, og for dyktige medarbeidere er det gode muligheter for både prosjektledelse og faglig ledelse.

Vi har samtidig en ledig stilling på utlysning «Vil du arbeide med modeller av kraftsystem og kraftmarked?» Denne stillingen er særlig rettet inn mot modellarbeid, og krever kjennskap til og interesse for programmering. Det er mulig å søke på begge utlysningene, men for å bli vurdert til begge, må du registrere CV og søknad på begge utlysningene.

Arbeidsoppgaver

 • Gjøre tekniske og samfunnsøkonomiske vurderinger i konsesjonsbehandling av nett, kabler, produksjon og vilkårsrevisjoner
 • Analysere utviklingen i kraftsystem og -marked i Norge, Norden og Europa på kort og lang sikt
 • Føre tilsyn med nettselskapenes nettutviklingsplaner for regional- og transmisjonsnett
 • Vurdere om regelverk og markedsdesign er tilpasset utvikling som følge av klimapolitikk, klimaendringer og ny teknologi
 • Bistå vassdrag- og energidirektøren (toppleder) med foredrag, presentasjoner og kronikker
 • Delta i prosjekter hvor kunnskap om sammenhenger i det norske kraftsystemet og kraftmarkedet er viktig
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, anslagsvis 10 dager i året

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå hvor elkrafttekniske fag og/eller samfunnsøkonomi inngår. Lang relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • IKT-kunnskap som kan bidra til å effektivisere og videreutvikle ansvarsområdet vårt er ønskelig
 • Erfaring fra formidling er et pluss
 • Kompetanse som gir et godt grunnlag for å forstå kraftsystemet og kraftmarkedet, for eksempel:
  • Kunnskap om kraftmarked, kraftsystem og norsk og europeisk klima- og energipolitikk
  • Erfaring fra konsesjonsbehandling og kraftsystemplanlegging
  • Kjennskap til energiloven og annet relevant regelverk
  • Erfaring med økonometri og med å anvende økonomisk teori
  • Erfaring med analyse av faglig utfordrende problemstillinger knyttet til klima, miljø og energi

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og har en åpen holdning til faglige utfordringer som vi i dag ikke har svaret på
 • Du er fleksibel og har evne til å sette seg inn i mange forskjellige problemstillinger
 • Du evner å se helheten, og er analytisk og strukturert
 • Du er resultatbevisst
 • Du deler kunnskap, etterspør og anerkjenner andres bidrag
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfaglig miljø med tung kompetanse innen både teknologi og samfunnsøkonomi
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Flotte lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 - kr 750 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avd-/over-/senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endeling lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Ingvild Vestre Sem
Rådgiver
Telefonnummer: 45 88 16 93
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94
Åsmund Sunde Valseth
Seksjonssjef
Telefonnummer: 97 60 47 40

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger