Kraftmarkedsanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til. 

TrønderEnergi er i endring. Vår ambisjon om å bane vei for - og realisere fornybarsamfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for de som kommer etter oss. 

Selskapets langsiktige strategi fram mot 2030 er ambisiøs. Vi skal posisjonere oss enda tydeligere inn i fornybarsamfunnet - vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Utviklingen av nye forretningskonsepter innen el-billading, energieffektivisering og energiomlegging skal gi oss en tydelig og helhetlig posisjon som en viktig bidragsyter for å realisere fornybarsamfunnet. 

Vi er eier og operatør av en rekke vann- og vindkraftverk i drift. I tillegg bygger vi for tiden ut flere nye vindkraftprosjekter.  Vi er deleier i Fosen Vind, som er en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg. I 2021 blir vi også operatør av Roan Vindpark, et av Norges største vindkraftanlegg. Denne satsingen krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og -balansering, samt energirelaterte tjenesteløsninger.

Energibransjen er i endring. Vi beveger oss inn i et landskap med nye markedsmekanismer, mer uregulert kraft, forbrukerfleksibilitet, hyppigere handler og større datamengder. Samtidig endrer VI oss, og vår kompetanse og evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet. 

Fornybar kraftproduksjon er kjernevirksomhet i TrønderEnergi, og enhet energiforvaltning har et hovedansvar for optimalisering av våre vann- og vindkraftanlegg. For å ivareta en god og profesjonell forvaltning av våre energiressurser har vi økt innsatsen innen digitalisering, automatisering og bruk av maskinlæring. Enheten har ca. 40 ansatte og dekker fagområdene krafthandel, kraftmarkedsanalyse, hydrologi, produksjonsstyring, maskinlæring, digitalisering og IT.

Analyseteamet er organisert i avdeling Handel hvor kraftmarkedet følges opp gjennom løpende handelsaktiviteter. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utarbeidelse av kraftmarkedsanalyser og interne presentasjoner av disse
 • Delta i løpende markedsvurderinger og identifisering av trender og utviklingsbaner
 • Delta i overvåkning og vurderinger av ulike teknologier i fremtidens kraftsystem
 • Delta i videreutvikling av analyseverktøy og metoder for helhetlig systemtenkning  
 • Delta i prosjekter knyttet til utvikling av nye forretningskonsepter

Kvalifikasjoner

 • Universitet, relevant mastergrad
 • Du har minimum 4 års erfaring fra analyse av kraftmarkedet eller andre energimarkeder
 • Erfaring fra bruk av energimarkedsmodeller vil være en fordel
 • Du har gode analytiske evner og vet å skille ut faktorer som er av størst betydning
 • Du har interesse for programmering, gjerne Python
 • Erfaring fra databehandling vil være en fordel
 • Du er nysgjerrig, tilpassingsdyktig og entusiastisk

Personlige egenskaper

 • Du har en sterk motivasjon og interesse for å jobbe med analyse av kraftmarkedet
 • Du er opptatt av kontinuerlig forbedring
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • God kommunikasjons -og samarbeidsevne
 • Du er en lagspiller og setter VI foran jeg
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med vår verdier: Åpen - Modig - Ansvarlig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling med muligheter for å jobbe tett på konsernets verdiskapende prosesser
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø i et kompetent, bærekraftig og nytenkende miljø
 • Kunnskapsrike kolleger og VI-kultur
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid med frihet under ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Sted: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim

Kontaktpersoner

Stig Rolstadaas
Avdelingsleder
Mobil: 906 48 734

Hvem er TrønderEnergi Kraft AS?

TrønderEnergi baner vei for fornybarsamfunnet.

På din vakt har du mulighet til å bidra!  Du er ÅPEN, deler din kunnskap og hjelper frem nye ideer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med dine kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø.  

Les mer om TrønderEnergi Kraft AS og se flere ledige stillinger