Koordinator/rådgiver – lederstøtte, utviklings- og forbedringsarbeid

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Den nyetablerte forskningsavdelingen skal jobbe for å styrke innovasjonsevnen på FFI og i forsvarssektoren, gjennom å legge til rette for økt samarbeid med sivile og militære kompetansemiljøer og brukermiljøer i Forvaret.

Avdelingen har også et ansvar for å øke knoppskytingen fra FFIs forskning til sivile formål, for å bygge kompetanse på innovasjon, materiellutvikling, anskaffelser til Forsvaret og forsvarsindustriell strategi. Avdelingen har et utstrakt samarbeid internt på FFI, mot brukermiljøer i Forsvaret, ut mot industrien, og overfor nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver er blant annet å

  • gi administrativ støtte til ledelsen ved avdelingen.
  • ta ansvar for å etablere og utvikle gode prosesser og administrative rutiner for å understøtte avdelingens drift innenfor ulike ansvarsområder.
  • bistå forskningsdirektør med planlegging, arrangementer, forberedelser og tilrettelegging av møter og besøk, dokumentasjon og informasjonshåndtering.
  • administrere interne opplærings- og utviklingsoppgaver.
  • initiere og lede arbeid med kontinuerlig forbedring og erfaringslæring internt på avdelingen.

Nødvendige kvalifikasjoner er

  • relevant utdanning, med gode resultater, på master-/bachelornivå. Relevant erfaring og personlig egnethet kan kompensere for utdanningskrav.
  • minimum tre års relevant erfaring fra prosjektadministrasjon eller relevant ansvarsområde.
  • generelt gode IT-kunnskaper (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Vi søker en initiativrik, løsningsorientert og selvgående medarbeider, med sans for struktur, orden og effektive arbeidsprosesser. Du trives i utviklingsorienterte og dynamiske miljøer, er fleksibel, serviceorientert og sosial. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.

Du trives med å utvikle gode driftsrutiner og støttesystemer, og løsninger og kultur for kommunikasjon og samhandling – internt på avdelingen og ut mot resten av instituttet. Du bidrar aktivt i planlegging og gjennomføring av seminarer, møter og besøk, og du er en pådriver i etablering av det sosiale miljøet ved denne nye avdelingen.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du hos forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk tlf. 63 80 72 06 /90 71 59 70 eller forskningssjef Nils Størkersen tlf. 63 80 75 05 / 913 47 839.

Les gjerne Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

Send søknad merket med ref.nr. 2018/00951, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 27. mai 2018.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger