Koordinator utførelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar - Langset søker nå etter senior Koordinator utførelse (KU) til prosjektets kontrakt Venjar Eidsvoll Nord. Koordinator utførelse rapporterer til Prosjektleder.

Prosjektet er på veg fra detaljplanfasen og over i utbyggingsfasen. I den forbindelse pågår det en nødvendig oppbygging av organisasjonen.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen jfr. Byggherreforskriften i gjeldende entrepriser
 • Følge opp at risikoforhold og de spesifikke tiltakene i Byggherrens SHA-plan blir ivaretatt og gjennomført
 • Følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør en risiko
 • Se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt
 • Sørge for at det føres oversiktslister
 • Delta i kontraktsparters planlegging, risikovurderinger, sikker jobb analyser og vernerunder
 • Oppdatere SHA-plan på vegne av byggherre dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning innen og/eller erfaring med bygg og anleggsvirksomhet og/eller sikkerhetsarbeid
 • Minst 5 års erfaring med bygg- og anleggsvirksomhet, det vil være en fordel med erfaring fra jernbaneanlegg
 • God kunnskap om og erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk
 • KU skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
 • KU skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid, herunder tidsaktuell erfaring og kunnskap om bransjens aktører, byggeprosesser og tilhørende arbeidsprosesser
 • Det er ønskelig med gjennomført koordinatorskole
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Du må samtidig være tydelig og trygg i rollen ute på byggeplassen, stor grad av tilstedeværelse ute på bygge/anleggsplass og ha tett dialog med berørte parter
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse verdiene etterleves i organisasjonen
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Anne Nøkleberg
Telefonnummer: 913 39 369
Leif Arne Hafstad
Telefonnummer: 97617350

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon