Koordinator Systematisk Ferdigstillelse ( Mechanical Completion Coordinator)

Stillingsbeskrivelse

 

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring, og forvaltning og drift av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4 500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

 Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig Koordinator Systematisk Ferdigstillelse. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. 

Stasjoneringssted vil fram til sommeren 2020 være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen.

Arbeidsoppgaver

 • Være sentral i å bygge opp systematisk ferdigstillelse (completion) for bygg-, anleggs- og jernbanetekniske prosjekter
 • Delta i anskaffelser og følge opp krav til SF i kontraktene
 • Bidra som del av prosjektenes oppfølgingsteam med fokus på SF implementering og gjennomføring i prosjektene
 • I samarbeid med prosjektet, etablere og vedlikeholde kontraktsomfang inn i PIMS ferdigstillelse
 • Være med å bygge opp prosjektets kompetanse rundt SF
 • Bistå byggeledere/fagansvarlige i grensesnitt mot entreprenør
 • Bistå prosjekteringsledelse opp mot rådgiver/prosjekterende for å sikre struktur nedbrytning på dokumentasjon opp mot SF
 • Delta i fagforum og andre arenaer for erfaringsoverføring på tvers av prosjektene for å bidra til videre utvikling av SF-faget.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring innen systematisk ferdigstillelse, enten innen mekanisk ferdigstillelse (completion), eller innenfor testing (commissioning)
 • Utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen teknisk fag og/eller bred praktisk erfaring.
 • Erfaring med verktøy for systematisk ferdigstillelse, som f.eks Procosys, MIPS, eller PIMS.
 • Kjennskap til BIM/3D verktøy og bruk av dette.       

Personlige egenskaper

 • Du er utpreget løsningsorientert, kombinert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillitt gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med prosjektene og andre enheter.
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Trine Berit Monstad
Leder Systematisk ferdigstillelse
Telefonnummer: 99719964

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger