Koordinator Systematisk Ferdigstillelse (Mechanical Completion Coordinator)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Vil du være med å bygge historie på Eidsvoll? Vi skal bygge 13,6 km jernbane herav 9,6 km med dobbeltspor og Norges lengste jernbanebru. Prosjektet Venjar – Langset har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. Den sørlige entreprisen startet i september 2018 og den nordlige har en planlagt start i mai i år. Vi er å finne på vår rigg nord for Oslo, kun 40 minutter med tog, 10 minutter fra Gardermoen. Fra Hamar ca 50 minutter i reisetid. Prosjekt Venjar Langset er i byggefase og har behov for en erfaren og engasjert ferdigstillelses koordinator til vårt prosjektkontor på Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i forhold til standardisering og implementering av Systematisk Ferdigstillelse i Bane NOR
 • Kartlegging av prosesser og roller for å definere standard SF prosesser (inkludert grensesnitt mot Kvalitet, Grensesnitt, Dokumentstyring, BIM, Prosjektering m.m.)
 • Bistå i arbeidet med å definere en nedbrytningsfilosofi per fag i forhold til hva som skal følges opp i ferdigstillelsessystemet Pims
 • Bistå i forhold til utarbeidelse og vedlikehold av nødvendige dokumenter innenfor fagområdet Systematisk Ferdigstillelse, prosedyrer, arbeidsinstrukser, manualer m.m. samt etablere referanser til systematisk ferdigstillelse i ulike prosedyrer
 • Bistå i forhold til etablering av ferdigstillelsessomfang
 • Oppfølging av Bane NORs sentrale føringer og strategi for Systematisk Ferdigstillelse
 • Bistå i forhold til testing, utvikling og vedlikehold av ferdigstillelsessystemet Pims 365
 • Etablere opplæringsmateriale og gjennomføre opplæring av interne og eksterne brukere innen fagområdet, og i bruk av ferdigstillelsessystemet Pims
 • Løpende støtte og bistand til interne og eksterne brukere i oppstartsfasen
 • Rapportere status på Systematisk Ferdigstillelse
 • I tillegg til ovenstående oppgaver, kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant universitets eller høyskoleutdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav.
 • Mechanical Completion/Systematisk Ferdigstillelseserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Du er utpreget løsningsorientert, kombinert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillitt gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med prosjektene og andre enheter.
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Trine Berit Monstad
Leder Systematisk ferdigstillelse
Telefonnummer: 99719964

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon