Koordinator for spesialisering av personell til nettverksoperasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som Seniorrådgiver. 

Hovedoppgaven vil være, planlegge, videreutvikle og gjennomføre konsept for rekruttering, utdanning og speisialisering av personell til nettverksoperasjoner. Dette innebærer å koordinere aktiviteten opp mot interne og eksterne instruktører, samt å følge opp elevene før – under og etter utdanningsperioden. Stillingene vil være tett knyttet til eksisterende kompetansemiljøer for etterretning i det digitale rom. I det ligger muligheten til å jobbe med Norges skarpeste hoder på et faglig satsningsområde med nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre konsept for rekruttering, utdanning og spesialisering av personell til nettverksoperasjoner
 • Vedlikeholde og videreutvikle konsept for rekruttering, utdanning og spesialisering av personell til nettverksoperasjoner
 • Vedlikeholde et oppdatert bilde av de til enhver tid gjeldende krav for spesialisering i nettverksoperasjoner samt vedlikeholde relasjoner til eksterne, relevante tilbydere som kan bidra til spesialiseringen

Krav til utdanning: 

Må ha: 

Bachelorgrad/tilsvarende innen relevante fagområder. Lang erfaring/utvist realkompetanse innen teknisk etterretning kan kompensere for manglende formell utdanning 

Ønskelig: 

Det er ønskelig med mastergrad inne relevante fagområder. 

Krav til tjenesteerfaring: 

Må ha: 

 • Erfaring fra koordinering/ledelse av øvelser. 
 • Erfaring fra koordinering/ledelse av utdanning av teknisk personell. 

Ønskelig: 

 • Grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet. 
 • Erfaring med seleksjon og tilsetting. 
 • Kunnskap om og innsikt i virksomheten i Forsvaret og NATO. 

Særskilte krav: 

 • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk, god gjennomføringsevne. 
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
 • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf forsvarsloven, jf forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnstrinn 64-74 (fra kr 558 500 til 673 800 pr år) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: 23 09 41 86

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger