Koordinator Biogass Oslofjord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Mer om stillingen

Da vår nåværende prosjektleder går videre til nye arbeidsoppgaver søker vi etter hans erstatter for å lede Biogass Oslofjord videre.

Biogass Oslofjord er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Oslofjordregionen som har pågått som et prosjekt i over tre år. Samarbeidet er nå etablert som en viktig regional og nasjonal aktør og vi går inn i en ny spennende fase der det skjer mye i biogassbransjen.

Biogass Oslofjord skal bidra til at hele verdikjeden for biogass utvikles frem til det etableres et velfungerende marked i regionen. Samarbeidet er organisert som et regionalt nettverkssamarbeid om biogass, der hovedmålet er å bidra til å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energiressursene i gjødsel, avløpslam, matavfall og organisk næringsavfall i Oslofjordregionen.

Stillingen er en 100 % fast stilling og knyttes i utgangspunktet til klima- vann og landbruksseksjonen ved samfunnsplanavdelingen i Østfold fylkeskommunes sentraladministrasjon.

Fra 01.01.2020 blir Østfold Fylkeskommune en del av Viken Fylkeskommune.

Sentrale oppgaver for nettverket er:

 • Bidra til reduksjon i klimagassutslipp gjennom overgang til fornybare drivstoff
 • Samarbeide om innovasjon og læring, og legge til rette for erfaringsutveksling
 • Kompetansebygging og utvikling av større prosjekter
 • Bidra til helhetstenkning rundt etablering av infrastruktur for produksjon og bruk av biogass i regionen
 • Oppnå regional/lokal behandling av bioressurser
 • Bidra til kommersialisering av og økt etterspørsel etter biogass og biogjødsel, og andre biprodukter fra biogassproduksjon
 • Bidra til økt lokal verdiskaping og sysselsetting
 • Bidra til å styrke det politiske fokuset på biogass og biogjødsel, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • Bidra til økt bevissthet om biogass som en viktig del i bioøkonomi og sirkulær økonomi

Kompetanse

 • Til stillingen stilles det krav til utdanning på minimum bachelor – nivå.  
 • Det er ønskelig at du også har:
 • God kunnskap om hele verdikjeden for biogass.
 • Relevant kompetanse og erfaring fra strategisk arbeid, nettverk og/eller prosjektstyring.
 • Godt nettverk blant biogassaktører i Oslofjordregionen, og evne til å skape og vedlikeholde relasjoner.
 • Evne til å arbeide strategisk, selvstendig og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Spennende arbeidsoppgaver der du påvirker regionens utvikling. I tillegg til å være en del av et spennende fagmiljø på seksjon for Klima vann og Landbruk i Østfold, vil du ha tett samarbeid med arbeidsgruppen som består av fagrådgivere fra alle fylkeskommunene, i tillegg til en prosjektmedarbeider i Biogass Oslofjord.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, ,

Lønn etter nærmere avtale. Videre tilbys fleksibel arbeidstid og -sted, og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidssted kan avtales.

Kontaktpersoner

Guri Bugge
E-postadresse: gurib@ostfoldfk.no
Telefonnummer: 479 06 912
Tyra Risnes
Seksjonssjef
E-postadresse: tyrris@ostfoldfk.no
Telefonnummer: 97619721

Hvem er Østfold fylkeskommune?

Østfold fylkeskommune har ca. 2 800 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2017 er i overkant av 3 milliarder kroner. Med disse midlene skal Østfold fylkeskommune videreutvikle det regionale utviklingsarbeidet og sikre viktig tjenesteproduksjon innenfor opplæring, tannhelse og samferdsel.

Se Østfold fylkeskommunes internettsider www.ostfoldfk.no for flere fakta og mer informasjon om Østfold fylkeskommunes tjenester og oppgaver.