Koordinator Banedata/LYDIA/FDV-dokumentasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er et statlig foretak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for utredning, planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity-utbyggingen mfl.

Nykirke-Barkåker er en del av InterCity utbyggingen og omfatter ca. 14km nytt dobbeltspor. Som en del av utbyggingen omfattes flere utførelsesentrepriser samt to store totalentrepriser. Vi byr på en hektisk og spennende arbeidshverdag med svært godt arbeidsmiljø. En av suksesskriteriene for utbyggingsprosjekter er overlevering og registrering av FDV-dokumentasjon. Stillingen som Koordinator Banedata/LYDIA/FDV-dokumentasjon er derfor et viktig ledd i oppnåelse av prosjektmålene. Du vil rapportere til prosjektets Byggeleder Dokumentasjon og FDV.

Arbeidssted er Tønsberg.

 

Arbeidsoppgaver

 
 • Følge opp leverandørers registrering av Banedata.
 • Følge opp leverandørers registrering av LYDIA.
 • Følge opp leverandørers kobling av Banedata/LYDIA og FDV-dokumentasjon.
 • Følge opp leverandørers produksjon og innlevering av FDV-dokumentasjon.
 • Følge opp overlevering av FDV-dokumentasjon til Bane NOR Infrastruktur og Bane NOR Eiendom.
 • Delta i FDV-arbeidsmøter med leverandører.
 • Rapportere status over innlevert FDV-dokumentasjon og Banedata/LYDIA registrering.
 • Være bindeledd mellom leverandører og intern organisasjon for avklaringer.
 • Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert i BaneNORs Styringssystem og regelverk.
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Gjerne 3 års erfaring fra prosjekt i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør.
 • Erfaring med vedlikeholdssystem Maximo/Banedata/LYDIA eller tilsvarende er en fordel.
 • Kjennskap til Maximo/Banedata, LYDIA, TFM, ProArc, PIMS og prosjekthotelløsninger er en fordel.
 • Erfaring med oppfølging/utarbeidelse av FDV-dokumentasjon er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 
 • Vi søker deg som er strukturert, ryddig og nøyaktig.
 • Du er serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert.
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskap.
 • Du må trives med å koordinere mange aktører.
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk.
 • Du må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Personal billett med VYs tog.

Kontaktpersoner

Helle Andrea K. Svanberg
Byggeleder Dokumentasjon og FDV
Telefonnummer: 97000852
Steinar Øien
Leder Dokumentstyring
Telefonnummer: 90178188

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger